Podsumowanie naszych działań w 2020 roku

19 stycznia 2021

W roku 2020 pomagaliśmy dzieciom w nauce zdalnej i szpitalom w ich walce z pandemią COVID-19, ale nie tylko. Mimo że ośrodek w Wiśle musieliśmy zamknąć na kilka miesięcy, zrobiliśmy dużo, aby wesprzeć dzieci w tym trudnym czasie. Dzięki zaangażowaniu społeczności ING i naszym partnerom nie zwolniliśmy ani na chwilę. Pokazaliśmy, że razem potrafimy mobilizować się i otwierać serca dla innych.

 

Wsparcie ochrony zdrowia w walce z koronawirusem

Fundacja ING Dzieciom przekazała ponad 2 mln zł 20 szpitalom w całej Polsce. Środki te zostały zebrane w zbiórce prowadzonej wśród pracowników i klientów ING. Do akcji dołączyła też Grupa ING i ING Tech Poland. Dodatkowo pracownicy ośrodka Fundacji uszyli 2.130 maseczek, które przesłaliśmy do 18 domów dziecka, organizacji i hospicjum.

 

Nauka zdalna

Od połowy marca szkoły i organizacje zajmujące się na co dzień dziećmi, stanęły wobec ogromu wyzwań związanych z pandemią. Prowadzenie edukacji, terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, wspieranie tych, które nie mają w swoich domach odpowiedniej opieki, na odległość stało się bardzo trudne. Dlatego wiosną przekazaliśmy 21 laptopów i 11 drukarek oraz 330.000 zł głównie na zakup komputerów. Środki i sprzęt trafiły do 51 szkół i organizacji, aby dzieci mogły uczestniczyć w lekcjach online. Sytuacja pandemii pokazała również, jak istotne jest psychologiczne wsparcie dzieci i sprawne reagowanie w nowych warunkach, stworzenie dzieciom bezpiecznej przestrzeni do opowiedzenia o swoich trudnościach – stąd nasze wsparcie dla pracy psychologów, którzy pomagają młodzieży przejść bezpiecznie przez ten czas pełen lęków i niepewności.

 

Wolontariat

Gdy spotkania z dziećmi nie były już możliwe, wolontariat ING także wszedł w nowy wymiar – ewolontariatu, którego różnorodność przeszła nasze najśmielsze oczekiwania – od korepetycji, poprzez gotowanie po konkursy ekologiczne. W sumie wolontariusze w realu i online spotkali się z 1.822 dzieci. Zapał do wolontariatu nie osłabł mimo trudnych warunków. W 2020 roku zorganizowaliśmy dla wolontariuszy ING różnorodne szkolenia, m.in. o tym, jak prowadzić spotkania dla dzieci online. Jesienią na konkurs Dobry Pomysł wolontariusze zgłosili 64 nowych inicjatyw. Wybraliśmy 40 najciekawszych projektów, które otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę 193.700 zł. 16 projektów edukacyjnych, 14 ekologicznych, 5 remontowo-budowlanych, 4 sportowe i 1 artystyczny zostaną zrealizowane w 2021 roku.

 

Pomarańczowa Siła

Brak urozmaiconych zajęć sportowych dla młodzieży z niepełnosprawnościami to poważny problem, mający wiele źródeł: w niektórych placówkach barierą jest infrastruktura i braki sprzętowe czy brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli, ale najczęściej są to obawy o kontuzje. Uwagę dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców koncentruje się na aspekcie rehabilitacyjnym sportu. Wraz z Ambasadorami Pomarańczowej Siły w 2020 roku zorganizowaliśmy więc sportową zabawę, pokazując różne dyscypliny, w których każdy może spróbować swoich sił. Olimpijska edycja programu w dużym stopniu odbyła się zdalnie poprzez konkursy, wspólne treningi ze sportowcami czy filmiki. W tej formule do programu dołączyło 225 uczniów z 22 placówek, którym przekazaliśmy m.in. 410 piłek, 264 rakiety, 220 gum oporowych, 88 skakanek. 

 

Turnusy Uśmiechu w Wiśle

Przed pandemią, latem i wczesną jesienią zorganizowaliśmy 10 Turnusów Uśmiechu dla 391 osób. Nasze turnusy to nie tylko dobra zabawa, ale też rozwój kompetencji społecznych. Zazwyczaj grupy liczą ok. 50 osób, ale w 2020 roku – ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID-19 – liczba uczestników była o połowę mniejsza. W lipcu i sierpniu ubiegłego roku gościliśmy na koloniach dzieci z Augustowa, Osieka i Wodzisławia Śląskiego wraz z kadrą opiekuńczo-wychowawczą, która pracuje z nimi na co dzień. Dzieci uczyły się współpracy w grupie, dbania o siebie i innych oraz rozwijały swoją kreatywność.

 

Sztuka i literatura

Dzieci namalowały i narysowały siebie w czasie pandemii, swoje obserwacje i marzenia. Na konkurs plastyczny KORONATANNA, który zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją Sztuki Polskiej ING, dostaliśmy 207 prac. Zwycięskie dzieła można obejrzeć TUTAJ .

Biblioterapia w czasie lockdownu sprawdziła się znakomicie. W sumie wysłaliśmy do bibliotek, szkół i różnych placówek dla dzieci 3.003 egzemplarze naszych książek „Kosmita", „Lucjan Lew, jakiego nie było" i „Bałwan w lodówce" Fundacji Sztuki Polskiej ING.

 

Wirtualne Biegnij Warszawo 2020

W październiku pracownicy ING wraz z bliskimi jak co roku pobiegli i pomaszerowali dla naszej fundacji. Tym razem bieg odbył się w całej Polsce. Wzięło w nim udział 744, a w marszu 2.218 pracowników ING. Ich zaangażowanie przełożyło się na kwotę 185.300 zł, którą ING Bank Śląski przekazał naszej fundacji. Pieniądze zostaną przeznaczone na działania Fundacji ING Dzieciom w 2021 roku.