Kim jesteśmy

Od 30 lat realizujemy naszą misję wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży.

Fundator

Mamy świadomość, że nasza działalność wpływa na społeczeństwo. Dlatego zgodnie z naszymi Wartościami ING – wspieramy lokalne społeczności i zachęcamy pracowników do wolontariatu. Powołując przed laty Fundację ING Dzieciom, powierzyliśmy jej ważną misję wyrównywania szans dzieci i młodzieży. Fundacja realizuje ją wraz z wolontariuszami ING i partnerami społecznymi w całej Polsce. Każdego roku pomaga tysiącom młodych ludzi. Wspiera ich w odkrywaniu świata i własnych możliwości, dodaje im odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań i realizacji własnych marzeń.

Obszary działania

 

Działania fundacji obejmują następujące obszary wspierania dzieci i młodzieży:

Kogo wspieramy

 

Forma pomocy i działalność wybranej organizacji musi być spójna z celami i misją Fundacji ING Dzieciom. Dlatego fundacja nie pomaga organizacjom prowadzącym działalność polityczną, związkową, wyznaniową, czy prywatnym jednostkom szkolnictwa (przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe). Nie wspiera także akcji, w których zachodzi konflikt interesów z celami statutowymi fundacji.

  • Organizacje pozarządowe
  • Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej
  • Szkoły i przedszkola (np. szkoły specjalne, integracyjne)
  • Świetlice środowiskowe
  • Szpitale prowadzące oddziały pediatryczne

Fundacja w liczbach

Nasz zespół

Poznaj nas

             

                  Jesteśmy członkiem Forum Darczyńców w Polsce.