Kim jesteśmy

Pomagamy dzieciom być o krok do przodu

Fundator

Mamy świadomość, że nasza działalność wpływa na społeczeństwo. Dlatego zgodnie z naszymi Wartościami ING – wspieramy lokalne społeczności i zachęcamy pracowników do wolontariatu. Powołując przed laty Fundację ING Dzieciom, powierzyliśmy jej ważną misję wyrównywania szans dzieci i młodzieży. Fundacja realizuje ją wraz z wolontariuszami ING i partnerami społecznymi w całej Polsce. Każdego roku pomaga tysiącom młodych ludzi. Wspiera ich w odkrywaniu świata i własnych możliwości, dodaje im odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań i realizacji własnych marzeń.

Obszary działania

 

na rzecz dzieci i młodzieży:

Kogo wspieramy

 

Forma pomocy i działalność wybranej organizacji musi być spójna z celami i misją Fundacji ING Dzieciom. Dlatego fundacja nie pomaga organizacjom prowadzącym działalność polityczną, związkową, wyznaniową, czy prywatnym jednostkom szkolnictwa (przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe). Nie wspiera także akcji, w których zachodzi konflikt interesów z celami statutowymi fundacji.

  • Organizacje pozarządowe
  • Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej
  • Szkoły i przedszkola (np. szkoły specjalne, integracyjne)
  • Świetlice środowiskowe
  • Szpitale prowadzące oddziały pediatryczne

Fundacja w liczbach

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznaj nasz zespół

Na 30-lecie fundacji zaprosiliśmy dzieci i młodzież do stworzenia nowego logo. Oddaliśmy nasz znak firmowy w ręce tych, dla których działamy. Młodzi ludzie, których gościliśmy na Turnusach Uśmiechu lub z którymi współpracują wolontariusze ING, stworzyli prace, które pokazują, z czym kojarzy im się nasza fundacja.
Pragnąc zaakcentować sposób, w jaki działamy, zdecydowaliśmy że nasze logo będzie się zmieniać. Tak jak analizujemy nasze programy, reagujemy na zmieniającą się rzeczywistość, tak też raz na jakiś czas zmienimy grafikę w naszym logo, korzystając z powyższych prac.

             

                  Jesteśmy członkiem Forum Darczyńców w Polsce.