Zespół fundacji

Jolanta Bujok - Koordynatorka Turnusów Uśmiechu

Bożena Drożdż - Główna Księgowa

Agata Niemczyk - Dyrektor Ośrodka

Justyna Pocztowska - Koordynatorka Programu Wolontariat ING

Aldona Radomska - Specjalistka ds. Komunikacji

 

Zarząd Fundacji

 

 

 Agata Tomaszewska - Prezeska Zarządu Fundacji

Joanna Ostenda - Członkini Zarządu

 

Krzysztof Stecz - Członek Zarządu

 

Rada Fundacji

 

 

Maja Chabińska-Rossakowska - Członkini Rady

 Joanna Dymna-Oszek - Członkini Rady

Justyna Kesler - Członkini Rady

Beata Klonecka - Członkini Rady