Zarząd Fundacji

Joanna Dymna-Oszek - Prezes Zarządu Fundacji

Joanna Ostenda - Członek Zarządu

 

Aleksandra Gąsiorowska - Członek Zarządu

 

 

Rada Fundacji

 

 

Maja Chabińska-Rossakowska - Przewodnicząca Rady

Marcin Giżycki - Członek Rady

Michał Myśliński - Członek Rady

Barbara Pasterczyk - Członkini Rady

 

 

Zespół Fundacji ING Dzieciom

 

 

Bożena Drożdż - Główna Księgowa

Agata Niemczyk - Dyrektor Ośrodka

Katarzyna Małysz - Koordynatorka Turnusów Uśmiechu

Justyna Pocztowska - Koordynatorka Programu Wolontariat ING

Aldona Radomska-Paluchowska - Specjalistka ds. Programów

Agnieszka Rdzawska-Szczerek - Koordynator ds. Komunikacji