Darowizny na walkę z COVID-19 - odliczenia w PIT

19 marca 2021

Darczyńcy, którzy w zeszłym roku przekazali za pośrednictwem Fundacji ING Dzieciom darowizny na wsparcie szpitali w walce z COVID-19, mogą skorzystać z ulgi podatkowej.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, ustawodawca w art. 52n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadził możliwość odliczenia darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 placówkom medycznym przy udziale organizacji pożytku publicznego.

Darowiznę przekazaną Fundacji ING Dzieciom na walkę z COVID-19 można odliczyć, jeżeli środki zostały przekazane przez fundację podmiotom wykonującym działalność leczniczą (przeciwdziałanie COVID-19), które umieszczono w wykazie placówek medycznych, opracowanym przez NFZ. Warunek ten został przez naszą fundację spełniony. 20 maja 2020 r. to data ostatniego przelewu darowizny od fundacji dla szpitala znajdującego się w wykazie.

Ponieważ Fundacja ING Dzieciom posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, darczyńcy mogą skorzystać z tej ulgi, w przypadku środków, które wpłynęły na konto bankowe fundacji w terminie do dnia 19 maja 2020 roku. Fundacja ING Dzieciom do dnia 20  maja 2020 r. przekazała darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 placówkom zdrowia, które znajdują się w wymaganym przepisami wykazie.

Jeżeli:

  • darczyńca przekazał Fundacji ING Dzieciom darowiznę na walkę z COVID-19 do dnia 30 kwietnia 2020 roku, ma prawo do odliczenia 200% wartości darowizny;
  • darczyńca przekazał Fundacji ING Dzieciom darowiznę na walkę z COVID-19 w maju 2020 roku - wówczas odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny.

W związku z powyższym, jeśli darczyńca zwróci się do Fundacji ING Dzieciom z pisemną prośbą, otrzyma od fundacji informację o wysokości jego darowizny, miesiącu przekazania tej kwoty dla placówki medycznej oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego środki zostały przekazane.

Kwotę darowizny przekazaną przez osoby fizyczne w 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19 darczyńca wpisuje w rozliczeniu rocznym PIT/O w pozycji 19.

O naszym wsparciu dla szpitali w 2020 roku piszemy TU.