Konkurs na turnus terapeutyczny

8 grudnia 2017

Uwaga, uwaga, uwaga!!! Uruchomiliśmy nowy konkurs. Już dzisiaj czekamy na Wasze wnioski na turnusy terapeutyczne.

Od 8 grudnia do 15 stycznia 2018 roku Fundacja ING Dzieciom przyjmuje wnioski na dwutygodniowe turnusy terapeutyczne dla grup zorganizowanych do 50 osób (dzieci i młodzieży wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną). Konkurs skierowany jest do placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim  i umiarkowanym, w szczególności szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczych, fundacji i stowarzyszeń prowadzących ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie. Turnusy odbędą się w Wiśle w ośrodku fundacji. Zaplanowane na turnusie terapeutycznym  działania powinny służyć poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności ruchowych i usamodzielnianiu się dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu wśród nich właściwych postaw społecznych, a także promować aktywność społeczną dzieci, opiekunów i nauczycieli.

W konkursie przewidziano pięć dwutygodniowych turnusów, które odbędą się w terminie od 21 kwietnia do 29 czerwca 2018 roku.

Wszystkie szczegóły zawarte są w Regulaminie konkursu na podstronie Programu „Turnusy Uśmiechu”.

Zachęcamy też do zapoznania się z prostą instrukcją o tym, jak przygotować wniosek i turnus.