Rozstrzygnęliśmy konkurs na zimowiska

4 grudnia 2017

Wyłoniliśmy trzech beneficjentów – zwycięzców konkursu na pomysł profilowanego zimowiska w Wiśle.

Tematyka projektów, które wpłynęły na konkurs opierała się głównie na poznaniu tradycji i kultury regionu beskidzkiego, kształtowaniu nawyków zdrowego żywienia oraz spędzania czasu wolnego. Ważnym elementem było również kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej i nawiązywanie pozytywnych relacji z otoczeniem. Projekty zawierały również elementy edukacji i profilaktyki uzależnień oraz sposobów radzenia sobie stresem, złością i agresją.

Zwycięskie projekty na zimowiska zostaną zrealizowane w szczególności dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w samorządowych świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

Gratulujemy Zwycięzcom!

13.01 – 27.01.2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku – Lodowa kraina przyjaźni (Poznawanie nieznanego dzieciom regionu i jego kultury. Umiejętność komunikacji poprzez doświadczenie)

27.01 – 10.02.2018 r. – Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie – Jestem mały chcę być wielki (Rozbudzanie zaciekawienia światem, rozwijanie zdolności społecznych dzieci, integracja środowiskowa)

10.02 – 24.02.2018 r. – Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku – Ferie na wesoło i zdrowo (Kształtowanie nawyków zdrowego spędzania czasu wolnego, edukacja i profilaktyka uzależnień)

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w konkursie placówkom za zaangażowanie w przygotowanie projektów konkursowych, życzymy sukcesów w pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz kolejnych konkursach.