Działamy – nie czekamy. Jak Fundacja ING Dzieciom pomaga w czasie pandemii?

22 lipca 2020

Program grantowy dla szkół i organizacji, wsparcie 20 szpitali, e-wolontariat – to nasze nowe działania związane z pandemią COVID-19. Dziś podsumowujemy te kilka miesięcy w Fundacji ING Dzieciom.


W połowie marca tego roku szkoły i organizacje pozarządowe musiały przekonstruować dotychczasowe działania oraz zmierzyć się z nieznanymi dotąd wyzwaniami. Stanęła przed nimi również Fundacja ING Dzieciom. Bazując głównie na bezpośrednim kontakcie, byliśmy zmuszeni zaadaptować nasze projekty do nowej rzeczywistości. Udało się nam dzięki szybkiej reakcji i sprawnemu podjęciu szeregu działań, które realnie wsparły dzieci i młodzież w tym trudnym dla nich momencie.

 

PROGRAM GRANTOWY W OBLICZU PANDEMII

 

Najpierw zbadaliśmy potrzeby…

Na przełomie marca i kwietnia przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród partnerów naszej fundacji z ostatnich trzech lat. Zapytaliśmy, z jakimi problemami się borykają i jakie są ich najpilniejsze potrzeby. Wyniki pokazały, że największymi wyzwaniami są prowadzenie edukacji zdalnej, terapii i opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom placówek szkolno-wychowawczych. Chcąc działać jak najszybciej, pracownicy fundacji przeprowadzili kilkadziesiąt rozmów telefonicznych, pytając o bieżące problemy oraz potrzeby. Wszystkie te działania stały się podstawą do uruchomienia specjalnego programu grantowego „Wsparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii”.

 

…a następnie wsparliśmy 36 organizacji

Program grantowy, skierowany do szkół i organizacji prowadzących działania edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży, uruchomiliśmy już 15 kwietnia. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybraliśmy 36 organizacji, do których trafiło łącznie 330 tys. zł.

„Liczba zgłoszonych wniosków do programu grantowego potwierdziła wyniki zrealizowanego wcześniej badania ankietowego. Każdy nadesłany wniosek to konkretne potrzeby, często dotyczące specjalistycznego wsparcia. To również pozytywne historie pokazujące, jak w obliczu kryzysowej sytuacji wiele osób i podmiotów łączy siły. Szkoła Podstawowa nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju w miarę dostępności użyczała uczniom i nauczycielom tablety i komputery, a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach w województwie śląskim współpracował z Policją i Ochotniczą Strażą Pożarną w dostarczaniu zakupów osobom objętym kwarantanną” – mówi Justyna Pocztowska, Koordynatorka programu Wolontariat ING.

Błyskawicznie przekazane grantobiorcom fundusze pozwoliły na zakup sprzętu komputerowego, środków higienicznych oraz pomogły pokryć koszty wynagrodzenia terapeutów i psychologów. Oprócz tego do szkół i organizacji pozarządowych przekazaliśmy także 21 w pełni sprawnych używanych laptopów i 11 drukarek.

 

„Zdalne nauczanie w takiej skali było dla nas wszystkich – uczniów, nauczycieli, rodziców – zaskoczeniem i wyzwaniem. Oprócz problemów emocjonalnych u dzieci zmagaliśmy się z problemami technicznymi. W naszym środowisku jest wiele rodzin wielodzietnych, samotnych matek i ojców. Są też rodziny zastępcze. Grant od Fundacji ING Dzieciom okazał się nieocenionym wsparciem w zakupie komputerów. Oczywiście nie rozwiązał wszystkich naszych problemów, ale dał poczucie wsparcia, bezinteresowności i w kilku konkretnych przypadkach ogromną radość z możliwości normalnej nauki” – mówi Piotr Buczyński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Makowiskach.

 

POMAGAMY RAZEM
 

Społeczność ING wspiera szpitale…

Zdając sobie sprawę, że w tym newralgicznym czasie to szpitale potrzebują największego wsparcia, uruchomiliśmy zbiórkę na rzecz służb medycznych. Prowadziliśmy ją wspólnie z ING Bankiem Śląskim od kwietnia do czerwca. Inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywną reakcją ze strony klientów i pracowników ING, którzy wykazali się wielką hojnością. Finalnie razem z wpłatą od Grupy ING, wspierającej walkę z pandemią w wielu krajach, oraz wsparciem od ING Tech Poland zebraliśmy łącznie 2 052 846 zł. Wszystkie te środki przekazaliśmy do 20 szpitali w całej Polsce.

 

„Środki otrzymane od Fundacji ING Dzieciom zostały przeznaczone na zakup ambulansu specjalistycznego – ratowniczego typu C dla pacjentów Zespołu Szpitali Miejskich, u których podczas leczenia zdiagnozowano COVID-19 czy inne choroby zakaźne. Takie osoby wymagają natychmiastowej izolacji i transportu do jednostek prowadzących leczenie w warunkach izolacji” – mówi Arkadiusz Jakubczyk, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.

 

…i szyje maseczki

Dodatkowo działania organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą wsparli też pracownicy ośrodka Fundacji ING Dzieciom w Wiśle. To właśnie tam gościmy uczestników Turnusów Uśmiechu, które niestety w połowie marca musiały zostać zawieszone. Ośrodek opustoszał, ale osoby na co dzień odpowiedzialne za przygotowywanie posiłków lub utrzymanie czystości zainicjowały szycie maseczek. Powstało ich 1090 i zostały przekazane do 13 organizacji w całej Polsce – placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic środowiskowych czy hospicjów dla dzieci.

 

DZIAŁAMY ZDALNIE

 

Pomarańczowa Siła

Tak jak wiele innych organizacji Fundacja ING Dzieciom również była zmuszona, by przenieść część działań do Internetu. Pierwszym z nich była olimpijska edycja programu Pomarańczowa Siła skierowanego do dzieci z niepełnosprawnościami narządów ruchu, słuchu i wzroku. Zaplanowaliśmy pięć miesięcy sportowej zabawy pod okiem Ambasadorów – Alicji Jeromin, Marcina Ryszki i Michała Pola. Niestety, sytuacja epidemiczna wymusiła zawieszenie programu w planowanej formie i przełożenie go na jesień. Nie zostawiliśmy jednak dzieci bez sportowego wsparcia. W ramach akcji #zostańwdomu chcieliśmy, aby uczestnicy również w warunkach izolacji dbali o zdrowie i regularnie ćwiczyli. W kwietniu na Facebooku fundacji 3 Ambasadorów pokazywało 3 sportowe zadania i zachęcało dzieci do pokazania, jak sobie z nimi radzą. Najbardziej kreatywne zgłoszenia nagrodziliśmy 3 indywidualnymi treningami online z Ambasadorami Pomarańczowej Siły oraz sportowym sprzętem do ćwiczeń w domu.

 

E-wolontariat ING

Częściowo do strefy online przeniósł się również jeden z największych programów fundacji – Wolontariat ING. Od 14 lat Fundacja zachęca pracowników ING do angażowania swoich kompetencji i czasu na rzecz dzieci. Wolontariusze realizują swoje projekty z wybranym partnerem społecznym, przy wsparciu merytorycznym i finansowym fundacji i banku. Na 2020 rok mieliśmy zaplanowanych i gotowych 71 lokalnych projektów.

 

Wolontariat ING opiera się przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z dziećmi i młodzieżą. Kontakcie, który w połowie marca 2020 roku stał się niemożliwy. Nie chcąc całkowicie rezygnować z naszego sztandarowego programu, zdecydowaliśmy się na e-wolontariat. Idea jest taka sama jak w wolontariacie tradycyjnym – dobrowolne i bezinteresowne działania na rzecz potrzebujących, inna jest tylko forma. Kilkoro naszych wolontariuszy zdecydowało się spróbować. Prowadzili zajęcia edukacyjne dla grup, a także spotkania, na których zdradzali tajniki swojej pracy czy hobby. Jarek opowiedział uczniom II klasy Szkoły Podstawowej w Halinowie, czym jest wolontariat, komu i jak wolontariusz może pomagać. Teresa przybliżyła tajniki swojej pracy – w zespole Talent & Employer Branding w ING Banku Śląskim, a Grażyna przeniosła do sieci swój projekt ekologiczny. Na zajęciach online dzieci dowiedziały się, czym jest recykling i jak segregować śmieci. Natomiast Adam w ramach e-wolontariatu, pozostając w Szczecinie, był gościem spotkania z dziećmi z niepełnosprawnościami z Bytomia i Gliwic. Opowiadał im o swojej pasji – spływach kajakowych zachodniopomorskimi rzekami.

 

Pierwszy raz w historii Fundacja ING Dzieciom zorganizowała też spotkanie tematyczne dla dzieci online. W czerwcu na Facebooku wraz z rodzicami i opiekunami mogły posłuchać Witolda Szwedkowskiego – współtwórcy Miejskiej Partyzantki Ogrodniczej. Uczestnicy dowiedzieli się, jak z pestek owoców wyhodować roślinę ozdobną, jak ukorzenić papaję lub mango. Spotkanie było dla dzieci, ich rodziców i opiekunów doskonałą okazją, aby spojrzeć na to, co mamy na talerzu i zastanowić się, czy możemy dać temu drugie życie. 


Konkurs plastyczny KORONTANNA

Konkurs plastyczny KORONATANNA wziął się z naszej ciekawości, jak dzieci postrzegają ten szczególny dla wszystkich okres izolacji. Zastanawialiśmy się, czego się nauczyły, za czym tęsknią, na co czekają i co było najprzyjemniejszym elementem nowego trybu życia. W czerwcu wspólnie z Fundacją Sztuki Polskiej ING ogłosiliśmy konkurs plastyczny „KORONTANNA”. Zachęciliśmy dzieci do opowiedzenia o swojej codzienności podczas ostatnich miesięcy w domu, a także o swoich marzeniach o przyszłości. Spłynęło do nas aż 207 prac konkursowych wykonanych różną techniką. Zwycięskie dzieła można obejrzeć TUTAJ. Nagrodami w konkursie były materiały plastyczne.

 

CO NAM POKAZAŁ OKRES LOCK DOWNU?

 

W obliczu światowej pandemii, wprowadzenia gruntownych zmian wymagały nie tylko projekty Fundacji ING Dzieciom, ale przede wszystkim cały sposób naszego działania. Dzięki sprawnym, elastycznym i dostosowywanym do sytuacji krokom fundacja mogła realizować swoje cele statutowe i bez problemu kontynuować wspieranie dzieci i młodzieży.

 

„W Fundacji ING Dzieciom najpierw zadbaliśmy o bezpieczeństwo, zawieszając program Turnusów Uśmiechu w Wiśle, akcje wolontariuszy ING, zajęcia sportowe Pomarańczowej Siły. Następnie skontaktowaliśmy się ze szkołami i organizacjami pracującymi z dziećmi, aby zapytać, jak radzą sobie z obecną sytuacją i po ludzku wesprzeć naszych partnerów w tym trudnym czasie, gdy spadło na nich tyle nowych obowiązków. To dzięki elastyczności, otwartości i zaufaniu mogliśmy wspólnie z naszymi partnerami społecznymi przezwyciężyć ten kryzys i dotrzeć z pomocą do dzieci, które nas potrzebują” – podsumowuje Prezeska fundacji Agata Tomaszewska.