Wolontariat pracowniczy ING

Pracownicy ING angażują swoje kompetencje i czas w rozwój lokalnych społeczności.

Panel dla pracowników ING

Idea Wolontariatu ING

 

Wolontariusze w ramach swoich projektów starają się pokazywać młodym ludziom, jak różnorodny i pełen możliwości jest świat, do którego wkrótce wkroczą jako dorośli ludzie. Zapraszając młodzież do zabawy, nauki czy pracy, budują ich wiarę
w siebie i innych.

Opis programu

 

Nasza fundacja zachęca pracowników ING do zaangażowania swoich kompetencji i czasu w rozwój lokalnych społeczności. Wolontariusze realizują swoje projekty z wybranym partnerem społecznym, przy wsparciu merytorycznym i finansowym fundacji i banku.
Wolontariusze ING realizują akcje na rzecz szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, szpitali. Uczą podstaw finansów i przedsiębiorczości, wspólnie z dziećmi remontują, czytają, uprawiają sport. W okresie bożonarodzeniowym przygotowują paczki świąteczne dla dzieci w szpitalach, świetlicach środowiskowych i w domach dziecka.

Każdy pracownik ING, któremu bliska jest misja fundacji, może włączyć się w jej działania na rzecz dzieci. Od 2006 roku pracownicy ING mogą korzystać z rozwiązań formalno-prawnych, ułatwiających działania wolontariackie. Bank zagwarantował pracownikom 8 godzin pracy na wolontariat w Regulaminie Pracy.

Jeśli chcesz, żeby Twoja organizacja została partnerem Wolontariatu ING, zainteresuj swoją działalnością pracowników ING w Twojej miejscowości.

 

Fundusz „Dobry Pomysł”

 

Nasza fundacja w 2023 roku ogłosiła pierwszą edycję Funduszu "Dobry Pomysł" w którym każdy pracownik ING może złożyć wniosek na działania wolontariackie z wybranym przez siebie partnerem społecznym. Pozytywnie rozpatrzone pomysły mogą liczyć na finansowe oraz merytoryczne wsparcie od fundacji.
Złożony w Funduszu projekt powinien być odpowiedzią na realne potrzeby dzieci i angażować zespół wolontariuszy ING. Projekt można złożyć w jednej z czterech kategorii: artystyczny, edukacyjny, remontowo-budowalny oraz sportowy.

 

Moje Środowisko

 

Konkurs na inicjatywy ekologiczne na rzecz dzieci i młodzieży prowadzony wspólnie z ING Bankiem Śląskim. W drugiej edycji konkursu wolontariusze ING zgłosili aż 55 projektów, a dofinansowanie przyznano 43 projektom. Nad oceną wniosków pracowała 6 osobowa kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli fundacji, banku oraz ekspertek zewnętrznych. Na liście zwycięzców znalazły się m.in. pomysły dotyczące:

  • zagospodarowania przestrzeni (łąki kwietne, parki kieszonkowe czy ogrody sensoryczne),
  • ochrony i wsparcia zwierząt (hotele dla owadów, budki lęgowe),
  • ochrony różnorodności biologicznej (ochrona lokalnego biosystemu, ochrona miejsc lęgowych, siedlisk, ogródki warzywne/ziołowe),
  • zwiększania świadomość o ekologii dzieci i młodzieży (warsztaty edukacyjne, gry terenowe).

 

Pomarańczowa Siła

 

Program wspierający aktywność sportową dzieci z niepełnosprawnościami. Istnieje dzięki zaangażowaniu pracowników ING w coroczny bieg masowy Biegnij Warszawo. Za każdego pracownika ING – biegacza, bank przelewa na konto fundacji środki. W tym roku fundacja przeznaczyła je na wsparcie aż 10 organizacji. Dzięki tej współpracy dzieci w całej Polsce biorą udział w zawodach, biegach i olimpiadach, a także w regularnych zajęciach sportowych w ciągu roku szkolnego. Każde wydarzenie wspierają aktywnie Wolontariusze ING.

 

Kogo wspieramy

Rodzaje wolontariatu