Wolontariat pracowniczy ING

Pracownicy ING angażują swoje kompetencje i czas w rozwój lokalnych społeczności.

Panel dla pracowników ING

Idea Wolontariatu ING

 

Wolontariusze w ramach swoich projektów starają się pokazywać młodym ludziom, jak różnorodny i pełen możliwości jest świat, do którego wkrótce wkroczą jako dorośli ludzie. Zapraszając młodzież do zabawy, nauki czy pracy, budują ich wiarę
w siebie i innych.

Opis programu

 

Nasza fundacja zachęca pracowników ING do zaangażowania swoich kompetencji i czasu w rozwój lokalnych społeczności. Wolontariusze realizują swoje projekty z wybranym partnerem społecznym, przy wsparciu merytorycznym i finansowym fundacji i banku.
Wolontariusze ING realizują akcje na rzecz szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, szpitali. Uczą podstaw finansów i przedsiębiorczości, wspólnie z dziećmi remontują, czytają, uprawiają sport. Biorą też udział w akcjach krwiodawstwa i biegach charytatywnych. W okresie bożonarodzeniowym przygotowują paczki świąteczne dla dzieci w szpitalach, świetlicach środowiskowych i w domach dziecka.

Każdy pracownik ING, któremu bliska jest misja fundacji, może włączyć się w jej działania na rzecz dzieci. Od 2007 roku pracownicy ING mogą korzystać z rozwiązań formalno-prawnych, ułatwiających działania wolontariackie. Bank zagwarantował pracownikom 8 godzin pracy na wolontariat w Regulaminie Pracy.

W 2019 roku 863 wolontariuszy wzięło udział w 91 lokalnych projektach. Wśród nich znalazły się projekty z konkursu grantowego Dobry Pomysł i inicjatywy doraźne. Od 2020 roku realizujemy e-wolontariat, czyli zdalne spotkania z dziećmi i młodzieżą, w tym e-korepetycje.

Jeśli chcesz, żeby Twoja organizacja została partnerem Wolontariatu ING, zainteresuj swoją działalnością pracowników ING w Twojej miejscowości.

 

Konkurs wolontariacki „Dobry Pomysł”

 

Trwa od września do października. W tym czasie wolontariusze ING zgłaszają swoje projekty, które chcą zrealizować w kolejnym roku z wybranym partnerem społecznym. Najlepsze inicjatywy mogą liczyć na granty finansowe do 6000 zł. Akcje najczęściej mają charakter długofalowy. Oznacza to, że do wybranych przez wolontariuszy organizacji trafia regularne wsparcie.

 

Inicjatywy doraźne

 

Służą potrzebom, które nie mogą czekać na organizację akcji kolejny rok. Zgłaszane są na bieżąco przez wolontariuszy za pomocą formularza. Fundacja rozpatruje je w trybie pilnym.

 

Biegnij Warszawo

 

„Biegamy i wspieramy” to akcja charytatywna ING. Od 2013 roku pracownicy ING biegną charytatywnie w Biegnij Warszawo. Za każdego biegacza bank przekazuje pieniądze na rzecz Fundacji ING Dzieciom. Aby mądrze zagospodarować środki, fundacja organizuje konkurs Pomarańczowa Siła. Do 2019 roku biegacze i biegaczki rekomendowali organizacje do zgłaszania w konkursie projektów edukacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży. Kapituła konkursu, w tym Biegacze Biegnij Warszawo, wyłaniali zwycięskie inicjatywy do realizacji w kolejnym roku.

W roku 2020 ruszyła specjalna, olimpijska edycja Pomarańczowej Siły. Jej celem jest integracja dzieci z niepełnosprawnościami narządów ruch, wzroku i słuchu poprzez sport. W programie biorą udział ambasadorzy: Alicja Jeromin, Michał Pol i Marcin Ryszka. Szczegóły na stronie programu. 

Informacje o poprzednich edycjach Pomarańczowej Siły TUTAJ.

 

Kogo wspieramy

Rodzaje wolontariatu