Zgłoś swój pomysł na zimowisko!

20 października 2017

20 października ruszył nabór wniosków na zimowisko w Wiśle.

Od 20 października do 20 listopada Fundacja ING Dzieciom przyjmuje wnioski na dwutygodniowe zimowiska dla grup zorganizowanych do 50 osób (dzieci i młodzieży wraz z kadrą wychowawczą). Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, realizujących działania w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekujących się stałą grupą dzieci. Turnusy odbędą się w Wiśle w ośrodku fundacji. Zgodnie z misją fundacji, zaproponowane w konkursie zimowiska mają być skierowane do dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Zaplanowane na zimowisku działania powinny służyć poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności ruchowych i usamodzielnianiu się dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu wśród nich właściwych postaw społecznych, a także promować aktywność społeczną dzieci i kadry wychowawczej.

W konkursie przewidziano trzy dwutygodniowe turnusy, które odbędą się w terminie od 13 stycznia do 24 lutego 2018 roku.

Wszystkie szczegóły zawarte są w Regulaminie konkursu na podstronie Programu „Turnusy Uśmiechu”.

Zachęcamy też do zapoznania się z prostą instrukcją o tym, jak przygotować wniosek i turnus.