Konkurs na edukacyjne Turnusy Uśmiechu rozstrzygnięty!

16 października 2017

Wyłoniliśmy cztery szkoły podstawowe – zwycięzców konkursu na edukacyjne turnusy w Wiśle.

Tematyka projektów, które wpłynęły na konkurs opierała się głównie na poznaniu tradycji i kultury regionu beskidzkiego oraz  uwrażliwieniu uczniów na piękno przyrody Beskidu Śląskiego. Znaczącym elementem w projektach była również integracja oraz rozwijanie samodzielności uczniów,  a także rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich.

Gratulujemy Zwycięzcom!

18.11 – 02.12.2017 r. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach – Turnus Uśmiechu w kolorach gór

02.12 – 16.12.2017 r. – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii – Trzymamy się razem!

24.02 – 10.03.2018 r. – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łysołajach – Odkrywamy „Skarby” Beskidu

10.03 – 24.03.2018 r. - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Żarkach Wielkich – „Wędrowne Orlęta”

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w konkursie szkołom za zaangażowanie w przygotowanie projektów konkursowych i życzymy sukcesów w pracy edukacyjnej oraz kolejnych konkursach.