Podsumowanie Turnusów Uśmiechu 2017-2019

4 września 2020

„Mi się podobało, że wyjeżdżaliśmy na różne wycieczki, były miłe panie, piękne pokoje. Pięknie było i super.” – to jedna z odpowiedzi dzieci, które były u nas na Turnusie Uśmiechu w ostatnich trzech latach. Zdecydowana większość z 3220 osób, które gościliśmy w ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle bardzo wysoko ocenia nasz program. Zapraszamy do lektury Raportu.

Raport z ewaluacji wewnętrznej Turnusów Uśmiechu opracowaliśmy na podstawie ankiet zbieranych w latach 2017-2019. Na zakończenie każdego turnusu ankiety wypełniały dzieci, kadra, rodzice i opiekunowie. Pytania w ankietach dotyczyły różnych zagadnień – zarówno tych związanych z samą organizacją programu czy współpracy z zespołem Fundacji ING Dzieciom, jak i tych dotyczących efektów uczestnictwa. Wyniki badania pokazały, że we wszystkich obszarach turnusy oceniane są bardzo wysoko, a uczestnictwo w nich przynosi wymierne rezultaty. Kadra zwracała uwagę na możliwość realizacji założonych celów edukacyjnych i terapeutycznych, dzieci na przyjazną atmosferę, a rodzice i opiekunowie na profesjonalizm fundacji i wyraźne efekty turnusu u swoich dzieci.

Prezentowany raport poza szczegółową analizą wyników badania zawiera także podstawowe informacje o samych turnusach – ile było turnusów, kto wziął w nich udział i skąd dzieci przyjechały do Wisły.

Ewaluacja Turnusów Uśmiechu prowadzona jest regularnie. Stałe zbieranie danych, opinii i ich analiza, pozwala na refleksję nad obszarami, które wymagają zmiany, a w efekcie prowadzą do poprawy jakości organizowanych turnusów. Dziękujemy naszym Gościom za informację zwrotną!