Konkurs na zimowiska

7 września 2020

Zapraszamy do udziału w konkursie na zimowe Turnusy Uśmiechu. Do wygrania są trzy turnusy - 12-dniowe pobyty dla grupy do 50 osób w ośrodku fundacji w Wiśle. Na Państwa pomysły czekamy do 29 września 2020 r.

 

Zapraszamy organizacje do zgłaszania swoich pomysłów na zimowe Turnusy Uśmiechu. Czekamy na propozycje zimowisk, które mają na celu kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci, budują ich samodzielność oraz rozwijają aktywność ruchową. Zwycięskie turnusy zostaną zrealizowane na koszt Fundacji ING Dzieciom. Jedynym kosztem po stronie zwycięskich organizacji będzie zapewnienie kadry wychowawczej i kierownika wypoczynku.

Do wygrania są 3 turnusy w styczniu i lutym przyszłego roku.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioskodawcą mogą być organizacje pozarządowe, samorządowe placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, domy dziecka, które nie gościły na Turnusach Uśmiechu w ciągu ostatnich trzech lat.

Termin składania wniosków upływa 29 września 2020 r. o godz. 12:00 (w południe).

Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie konkursu