Wyniki konkursu na zimowiska

16 października 2020

Na zimowiska, które odbędą się w 2021 roku, zapraszamy:

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie
  „Zdobywamy szczyty - górskie i nasze własne osobiste” - turnus z elementami socjoterapii i arteterapii, treningu zachowań prospołecznych i treningu zastępowania agresji. W trakcie turnusu uczestnicy zdobędą nową wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na lepsze współdziałanie w zespole i radzenie sobie w sytuacjach stresowych oraz z trudnymi emocjami.
  18 – 29 stycznia 2021
   
 • Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY", Częstochowa
  „Mamy tę moc!” – turnus da dzieciom z rodzin ubogich i rodzinnej pieczy zastępczej równe szanse dostępu do różnych form spędzania czasu wolnego, a zwłaszcza turystyki. Dzieci poszerzą swoja wiedzę o Wiśle i regionie. Rodziny zastępcze wzmocnią swoje umiejętności z zakresu kompetencji rodzicielskich na warsztatach dla rodziców.
  1 – 12 lutego 2021
   
 • Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa", Kraków
  „Wisłą do morza! Wypływamy na szerokie wody!” – Turnus ma na celu poprawę umiejętności funkcjonowania dzieci w środowisku innym niż placówka opiekuńczo-wychowawcza. Uczestnicy turnusu, którzy cierpią na zaburzeniami zachowania i emocji, wezmą udział m.in. w zajęciach pedagogicznych, psychologicznych, integracji sensorycznej, arteterapii i terapii zajęciowej.
  15 – 26 lutego 2021

Dziękujemy wszystkim organizacjom, które wzięły udział w konkursie. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!