Wyniki konkursu na turnusy terapeutyczne

10 kwietnia 2020

Ogłaszamy wyniki na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu

Na turnusy terapeutyczne realizowane jesienią 2020 r. zapraszamy następujące organizacje:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka, Kraków, woj. małopolskie   

7 września - 18 września 2020 r.

Warsztaty kinematograficzne i plastyczne, zajęcia ruchowe w Laboratorium Ruchu Kreatywnego, zabawa głosem w Laboratorium Głosu, nauka układania fryzury, dbałości o swoje ciało, wycieczki górskie i tematyczne – to wszystko czeka na uczestników turnusu.  Aktywności te mają na celu zwiększyć samodzielność dzieci w zakresie czynności dnia codziennego oraz pomóc im odkryć własne możliwości.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Lipki Wielkie, woj. lubuskie                                    

21 września - 2 października 2020 r. 

Dzieci uczyć się będą przez obserwację i doświadczanie, wzmocnią swoją samodzielność i kompetencje społeczne poprzez działanie w grupie, np. wspólne przygotowywanie posiłków. Będą też poszukiwać wartości takich jak przyjaźń, miłość i empatia, a konkursy plastyczne i muzyczne, rozgrywki sportowe czy zajęcia psychoedukacyjne pomogą im rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.  

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Płock, woj. mazowieckie                                          

5 października - 16 października 2020 r. 

Turnus ma być formą nagrody dla dzieci i wolontariuszy za systematyczne uczestnictwo w wolontariacie na rzecz lokalnej społeczności. To będzie czas na terapię, uśmiech i zabawę z przyjaciółmi. Organizatorzy zaplanowali zajęcia logopedyczne, psychologiczne, treningi umiejętności społecznych, ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu i wycieczki edukacyjne, które wspomogą rozwijanie procesów poznawczych i inteligencji emocjonalnej dzieci.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Eugenii Gierat, Tarnów, woj. małopolskie                 

19 października - 30 października 2020 r. 

Celem tego turnusu jest integracja społeczna dzieci poprzez połączenie rehabilitacji z aktywnym wypoczynkiem. Wezmą w nim udział uczniowie będący członkami i aktywnymi sympatykami Koła PTTK Nr 23 „Włóczykije”. Koło to jako jedyne w Polsce zrzesza osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wycieczki z wykorzystaniem geocachingu, zabawy integracyjne czy zajęcia plastyczne będą sprzyjały poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu zdolności poznawczych i umiejętności obserwacji.