Trwa konkurs na kolonie!

9 lutego 2018

9 lutego ruszył nabór wniosków na kolonie w Wiśle.

Od 9 lutego do 12 marca przyjmujemy wnioski na na dwutygodniowe kolonie dla grup zorganizowanych do 50 osób (dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat, wraz z kadrą wychowawczą). Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, realizujących działania w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekujących się stałą grupą dzieci. Turnusy odbędą się w Wiśle w ośrodku fundacji. Kolonie, zgodnie z misją fundacji, mają być skierowane do dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Projekt kolonii powinien zawierać działania służące poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności ruchowych i usamodzielnianiu się dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu wśród nich właściwych postaw społecznych, a także promować aktywność społeczną dzieci i kadry wychowawczej.

W konkursie przewidziano trzy dwutygodniowe turnusy, które odbędą się w następujących terminach:

- od 30 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.
- od 14 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.
- od 28 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie na kolonie można znaleźć tu.

Zachęcamy do udziału w konkursie!