Ogłosiliśmy wyniki konkursu na turnusy terapeutyczne!

5 lutego 2018

5 lutego 2018 r. poznaliśmy pięciu zwycięzców konkursu na turnusy terapeutyczne w Wiśle.

Projekty zgłoszone do konkursu w dużej mierze nastawione były na usamodzielnianie się dzieci, przybliżanie im tradycji i kultury regionu beskidzkiego oraz na edukację rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Beneficjenci turnusów terapeutycznych zamierzają podczas swojego pobytu m. in. majsterkować, grać w gry terenowe, poznawać Beskidy oraz korzystać z rehabilitacji w różnych formach (np. przy wykorzystaniu zasobów przyrody).

Na turnusy terapeutyczne przyjadą dzieci uczęszczające w codziennych zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych prowadzonych przez fundację, podstawową szkołę specjalną, zespół placówek specjalnych, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

Oto laureci konkursu:

21.04 – 04.05.2018 r. – Fundacja „Równi, choć Różni”, Międzygórze – Ale bajka!  (Wspieranie rozwoju i potencjału dzieci oraz edukacja ich rodziców i opiekunów. Zajęcia zorganizowane w blokach tematycznych, m.in. z wykorzystaniem bohaterów filmów animowanych.)

05.05 – 18.05.2018 r. – Podstawowa Szkoła Specjalna, Warcz – Podróż za jeden uśmiech­ (Uczenie się w sposób radosny i ciekawy, z wykorzystaniem zwyczajów i obrzędów zuchowych, gawędy, piosenek, majsterki, teatru samorodnego, gier terenowych.)

19.05 – 01.06.2018 r. – Zespół Placówek Specjalnych, Pleszew – W poszukiwaniu skarbów Wisły (Usamodzielnianie się dzieci i młodzieży, wdrażanie do aktywnego trybu życia w połączeniu z poznaniem nowego dla dzieci regionu Beskidów.)

02.06 – 15.06.2018 r.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka, Elbląg – U źródeł królowej polskich rzek - historie miejsc i ludzi szumem Wisły opowiedziane (Wykorzystanie zasobów przyrody jako źródła aktywnej rehabilitacji zaburzonych funkcji u dzieci.)

16.06 – 29.06.2018 r. – Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem, Wodzisław Śląski – Zobaczyć świat. Spojrzeć zza murów. Zbliżyć się, odnaleźć siebie, poczuć (Budowanie poprzez metodę projektu aktywnej postawy dzieci wobec świata oraz rozwijanie ich samodzielności, także poznawczej.)

 

Zwycięzcom Gratulujemy! Wszystkim placówkom i organizacjom, które przesłały swoje projekty na konkurs, bardzo dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie projektów!