Trwa konkurs na edukacyjny Turnus Uśmiechu!

9 kwietnia 2018

Trwa konkurs Fundacji ING Dzieciom na bezpłatne dwutygodniowe zielone szkoły w Wiśle. Swoje pomysły na edukacyjny Turnus Uśmiechu można zgłaszać do 8 maja.

Do udziału w konkursie zachęcamy szkoły podstawowe i placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych. Fundacja ING Dzieciom czeka na pomysły na dwutygodniowe turnusy. Ważne, aby dzieci poznawały świat, uczyły się nowych rzeczy, nabierały nowych umiejętności.

Nagrodą w konkursie jest udział 50-osobowej grupy uczniów wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą w dwutygodniowym turnusie edukacyjnym i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Koszt turnusu pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

 

 

Na stronie https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-edukacyjny znajdują się wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin i wniosek. Swoje pomysły można składać do 8 maja 2018 r. drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

- od 6 października do 19 października 2018 r.
- od 20 października do 2 listopada 2018 r.
- od 3 listopada do 16 listopada 2018 r.
-  od 17 listopada do 30 listopada 2018 r.
- od 1 grudnia do 14 grudnia 2018 r.