Kolonie - znamy zwycięzców konkursu

28 marca 2018

Wyłoniliśmy trzech zwycięzców konkursu na pomysł kolonii w Wiśle.

Cele turnusów określonych we wnioskach konkursowych, opierały się głównie na usamodzielnieniu i uspołecznieniu dzieci oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Ważnym elementem projektów było również poznanie tradycji i kultury regionu beskidzkiego, kształtowanie nawyków zdrowego żywienia oraz spędzania czasu wolnego bez wykorzystania telefonów, komputerów i internetu. W projektach istotne było także kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz odpowiednich postaw wobec osób z niepełnosprawnościami, a także nawiązywanie pozytywnych relacji z otoczeniem.

Zwycięskie projekty na kolonie zostaną zrealizowane dla uczestników zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez samorządy i organizacje pozarządowe.

Zwycięzcom gratulujemy!

30.06 – 13.07.2018 r. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – W czasoprzestrzeni uśmiechu (Rozwijanie samodzielności, umiejętności społecznych, wzmacnianie poczucia własnej wartości.)

14.07 – 27.07.2018 r.Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia" w Krakowie – Poznaję, zwiedzam, wiem - razem działam (Wzmocnienie umiejętności współpracy i współdziałania między rówieśnikami w połączeniu z aktywnym wypoczynkiem, poznawaniem nowych miejsc i ludzi.)

28.07 – 10.08.2018 r.Stowarzyszenie Łańcuchów w Łańcuchowie – Patrzę, rozumiem, działam (Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie w przygotowanie projektów, życzymy sukcesów w pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz kolejnych konkursach.