Rozwijamy kompetencje przyszłości

24 stycznia 2022

Fundacja ING Dzieciom wspiera rozwijanie kompetencji przyszłości najmłodszych. Skierowany do przedszkoli program #PrzedszkolaJutra – Równe Szanse to podręcznik metody STEAM i kilkadziesiąt scenariuszy zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym do wykorzystania przez nauczycieli.

 

Wyrównywanie szans najmłodszych, poprzez najwyższej jakości edukację dostępną dla wszystkich dzieci, jest jednym z najważniejszych celów Fundacji ING Dzieciom. Cyfryzacja edukacji przedszkolnej usprawnia komunikację między nauczycielami a rodzicami i znacząco przyspiesza proces diagnozy oraz wprowadzania zaleceń specjalistów. I co niezwykle ważne dla naszej fundacji, jest rozwiązaniem ekologicznym - oszczędza średnio 100 kg papieru w każdym przedszkolu, które weźmie udział w programie „Przedszkola Jutra - Równe Szanse”. Wierzymy, że w połączeniu z wdrożeniem STEAMowych metod rozwijania kompetencji przyszłości, zapoczątkujemy wielką przemianę systemu edukacji przedszkolnejJoanna Dymna-Oszek, Prezes Zarządu Fundacji ING Dzieciom, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego.

Partnerami Fundacji ING Dzieciom w programie #PrzedszkolaJutra są firma Kidsview zajmująca się dostarczaniem i wdrażaniem technologii dla edukacji oraz Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.

Program „Przedszkola Jutra - Równe Szanse” chce wdrożyć zajęcia STEAMowe do edukacji przedszkolnej, przełamując bariery i pokazując, że przedszkolaki są gotowe na jakościową, angażującą edukację, chętne do eksplorowania świata, otwarte na eksperymentowanie i doświadczanie, a także na wysiłek intelektualny na miarę ich możliwości rozwojowych. STEAM opiera się na pięciu fundamentach: nauki ścisłe (S - science), technologia (T - technology), inżynieria (E - engineering), sztuka (A - arts) i matematyka (M - mathematics).

Ważnym elementem programu jest wolontariat pracowniczy ING. Przekażemy wolontariuszom scenariusze zajęć zgodne z modelem edukacji STEAM do samodzielnego zrealizowania w wybranych przez siebie placówkach przedszkolnych.

Jakość edukacji przedszkolnej ma kluczowe znaczenie dla szczęśliwego życia 1,3 miliona dzieci każdego roku uczęszczających do przedszkoli w Polsce. Jest ona również bardzo istotna dla milionów rodziców oraz dla pedagogów, których wysiłki na rzecz wychowania najmłodszych należy szczególnie docenić i wspierać. Program „Przedszkola Jutra - Równe Szanse” jest odpowiedzią na te potrzeby edukacji przedszkolnej. 

Materiały po pobrania: