Ogłaszamy wyniki konkursu na edukacyjny Turnus Uśmiechu

5 stycznia 2022

Turnusy edukacyjne skierowane są do dzieci ze szkół podstawowych, mieszczących się na ubogich terenach wiejskich albo miejskich o wysokim stopniu zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Wyniki konkursu na 12-dniowy Turnus Uśmiechu w całości ufundowany przez Fundację ING Dzieciom:
I TERMIN 28.02-11.03.2022 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Siemiatyczach
II TERMIN 14.03-25.03.2022 Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
III TERMIN 29.03-08.04.2022 Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do Wisły!