„Neuro-Różnorodni - O autyzmie z różnych perspektyw” - nagranie

13 maja 2019

W przeddzień Światowego Dnia Świadomości Autyzmu zorganizowaliśmy spotkanie pt. „Neuro-Różnorodni. O autyzmie z różnych perspektyw”. Na naszym kanale na youtube prezentujemy nagrania prezentacji z naszego spotkania.

Prelegentki zaprezentowały formy edukacji i terapii w szkołach oraz poza nimi. Poznaliśmy różnorodne inicjatywy, m.in. artystyczne, dzięki którym dzieci w spektrum autyzmu kształcą swoje kompetencje społeczne. Druga część spotkania była poświęcona głównie doświadczeniom osobistym – pani Beaty Wojewody, mamy dwóch chłopców w spektrum autyzmu oraz pani Ewy Furgał, która o tym, że ma zespół Aspergera dowiedziała się jako osoba dorosła, a teraz zawodowo wspiera osoby z ZA.

Na naszym kanale na youtube prezentujemy nagrania czterech prezentacji:

  1. Beata Rączka „Mam autyzm i mam RAFĘ  – czyli słów kilka o placówce, formach, metodach terapii i wsparcia dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin” RAFA – Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem w Wodzisławiu Śląskim, uczestnik Turnusu Uśmiechu w 2018 roku.
  2. Edyta Ołdak „Nauki i sztuki w Treningach Kompetencji Społecznych” W Stowarzyszeniu „Z Siedzibą w Warszawie” Edyta Ołdak odpowiada za programy edukacyjne, między innymi dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współautorka podręcznika dla uczniów i nauczycieli Mam zespół Aspergera.
  3. Dr Beata Wojewoda „Drużyna Aspergera” Dr Beata Wojewoda - nauczycielka etyki, wykładowca filozofii - opowiedziała o autyzmie z perspektywy mamy dziecka w spektrum autyzmu. Jej wystąpienie połączone jest z filmami, na których jej syn opowiada o sobie.
  4. Ewa Furgał „Bariery i potrzeby osób z zespołem Aspergera na rynku pracy” Ewa Furgał – autorka bloga „Dziewczyna w spektrum” i innowacji społecznej dla niepracujących dziewcząt z zespołem Aspergera „ZAwodowe ZAprzyjaźnianie”. Diagnozę ZA otrzymała w wieku 36 lat.

Program: LINK

Spotkanie odbyło się 1 kwietnia 2019 r. w ING Banku Śląskim w Katowicach.