Neuro-Różnorodni - O autyzmie z różnych perspektyw

19 marca 2019

Fundacja ING Dzieciom zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 1 kwietnia 2019 r. w Katowicach. Na konferencji, zaprezentowane zostaną podstawowe informacje o spektrum autyzmu. Ekspertki opowiedzą o różnorodnych metodach pracy z dziećmi z SA oraz o swoich własnych doświadczeniach. Wspólnie zastanowimy się, jak lepiej się rozumieć i razem funkcjonować w tak zwanym neurotypowym świecie.

Neuro-Różnorodni
O autyzmie z różnych perspektyw

1 kwietnia 2019 r., Katowice
Spotkanie z Fundacją ING Dzieciom  

Fundacja ING Dzieciom od 15 lat działa na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci, w tym dzieci ze spektrum autyzmu. Wspólnie z organizacjami społecznymi i szkołami organizujemy w Wiśle turnusy terapeutyczne. Wolontariusze ING realizują własne projekty dla dzieci, między innymi dla dzieci ze spektrum autyzmu. Wspólnie z ING Bankiem Śląskim Fundacja ING Dzieciom wydała książkę „Kosmita”, która opowiada o chłopcu z SA. Wsparliśmy też publikację Stowarzyszenia z Siedzibą w Warszawie pt. „Mam zespół Aspergera. Podręcznik dla uczniów i nauczycieli”.

Na spotkaniu 1 kwietnia Zofia Dzierka-Rosińska i Beata Rączka opowiedzą o swoich doświadczeniach z pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu z perspektywy nauczyciela i terapeuty. Animatorka kultury Edyta Ołdak zaprezentuje swoje inicjatywy edukacji nieformalnej. Beata Wojewoda podzieli się swoimi doświadczeniami jako rodzic dwóch synów ze spektrum autyzmu. O wyzwaniach, jakie przed osobami z zespołem Aspergera stawia rynek pracy, opowie Ewa Furgał, która diagnozę ZA otrzymała już jako osoba dorosła.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Obowiązują zapisy. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy: https://neuro-roznorodni.konfeo.com/

 

Neuro-Różnorodni

O autyzmie z różnych perspektyw

1 kwietnia 2019 (poniedziałek)

ING Bank Śląski, sala audytoryjna, ul. Sokolska 34, Katowice

 

Program

Cz. I       15:00-16:30

Otwarcie, Agata Tomaszewska, Fundacja ING Dzieciom

 1. Zofia Dzierka-Rosińska - "Autyzm. Nic nie istnieje, dopóki nie nada się temu nazwy"

 2. Beata Rączka – „Mam autyzm i mam RAFĘ - czyli słów kilka o placówce, formach, metodach terapii i wsparcia dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin”

 3. Edyta Ołdak - „Nauka i sztuka w Treningach Kompetencji Społecznych”

Przerwa 

Cz. II      16:45-18:10

 1. Dr Beata Wojewoda -Drużyna Aspergera”

 2. Ewa Furgał - „Bariery i potrzeby osób z zespołem Aspergera na rynku pracy”

 3. Sesja pytań i odpowiedzi

  Zakończenie

   

  O prelegentkach

   

   Zofia Dzierka-Rosińska

  Pedagog specjalny, oligofrenologopeda, nauczyciel akademicki. Od 36 lat związana z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem. Inicjatorka, współautorka i koordynatorka projektów edukacyjnych dla uczniów z autyzmem (we współpracy z ASP, Śląskim Ogrodem Zoologicznym). Pomysłodawczyni udziału uczniów z autyzmem w przedsięwzięciach wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły (lekcje muzealne w Muzeum Śląskim, koncerty muzyczne, warsztaty: ceramiczne, rękodzieła).
  Pracuje w Szkole Podstawowej nr 7 Specjalnej i Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w  Katowicach. Odznaka Przyjaciel Dziecka TPD za pracę społeczną na rzecz dzieci, Nagrody Prezydenta Miasta Katowice za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, tytuł „Nauczyciel z klasą”.

   

   Beata Rączka

  od 2017 r. dyrektor Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem w Wodzisławiu Śląskim, który także współtworzyła. Wcześniej przez 13 lat zarządzała publiczną placówką kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Organizowała pierwsze w powiecie wodzisławskim oddziały szkolne dla dzieci z autyzmem (2008 r.) Jest inicjatorką oraz organizatorką innowacyjnych form pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, takich jak projekt szkolnego mieszkania treningowego, projekt kawiarni treningowej ,,Szkolny Kredens”. Utworzyła ośrodek wczesnego wspomagania dla dzieci w  wieku od 0 do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej (2008 r.) oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (2010 r.) Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w zakresie pedagogiki specjalnej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w zakresie oligofrenopedagogiki. Prowadzi zajęcia ze studentami studiów podyplomowych.

   

   dr Beata Wojewoda

  Nauczycielka etyki, wykładowca filozofii, mama dorosłych synów ze spektrum autyzmu.

   

   Edyta Ołdak

  Absolwentka wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Graficzka, ilustratorka książek, jak również animatorka kultury. Założycielka Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie” i jego prezeska, odpowiedzialna za programy edukacyjne i wizualną identyfikację działań Stowarzyszenia. W Stowarzyszeniu odpowiada za programy edukacyjne, w które włącza wiele grup odbiorców, również osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Inicjatorka projektów takich jak „Wielka Architektura i Kolory Niewidzenia”, „Mursk w kolorze”, „Pudło w grochy albo gąbka na biegunach” czy „Uwolnić projekt”, które były pretekstem do spotkań różnych środowisk: niewidomych i widzących, osób ze spektrum autyzmu z uczniami szkół podstawowych czy rzemieślników z projektantami.

  Laureatka Design Alive Award 2015 oraz MUST HAVE 2017. Stypendystka Ministra Kultury.

   

   Ewa Furgał

  Autorka bloga „Dziewczyna w spektrum” i innowacji społecznej dla niepracujących dziewczyn z zespołem Aspergera „ZAwodowe ZAprzyjaźnianie”. Edukatorka antydyskryminacyjna i równościowa, prowadziła szkolenia m.in. z zarządzania różnorodnością w firmach. Ukończyła Szkołę Trenerów STOP (Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych), Specjalistyczną Szkołę Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji TEA (Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej) i szkolenie trenerskie „Zarządzanie Firmą Równych Szans”. Współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet, w której pracuje od 2007 roku. Publikowała na temat spektrum autyzmu m.in. w „Krytyce Politycznej” i „Miesięczniku Znak”. Diagnozę ZA otrzymała w wieku 36 lat.

  https://dziewczynawspektrum.wordpress.com

  https://www.facebook.com/Dziewczynawspektrum

  …………………………………………………………..

Spotkanie otwarte i bezpłatne. Obowiązują zapisy, do wyczerpania miejsc.

Zapisy : https://neuro-roznorodni.konfeo.com