Znamy zwycięzców konkursu na turnusy terapeutyczne!

12 kwietnia 2019

Na turnusy terapeutyczne jesienią 2019 roku zapraszamy ośrodki, które przedstawiły najciekawsze pomysły na zajęcia terapeutyczne i integrację społeczną dzieci. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zgłoszone pomysły.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach
„Anielska misja – autonomia Anioła. Tworzymy przedstawienie”

Turnus ma pomóc dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi uwierzyć w siebie i pozwolić na przeżycie dwunastu dni inaczej niż zwykle. Uczniowie wezmą udział w zajęciach choreoterapii, arteterapii, jogi, terapii integracji bilateralnej. Pomysłodawcy turnusu planują utworzenie zespołów, które będą ze sobą współpracowały, co pozwoli na wzajemne uczenie się, rozwijanie autonomii, empatii oraz swobody wyboru. Główny gwóźdź programu to przedstawienie w wykonaniu uczniów pod tytułem „Ja Anioł – niewidzialny, a jednak istniejący”.
9 – 20 września 2019 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie k. Choczni
„Aktywni dla zdrowia” - aktywizacja ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

Organizatorzy skupili się na zainteresowaniach i predyspozycjach psychoruchowych swoich uczniów, którzy mimo pewnych ograniczeń, od wielu lat skutecznie uprawiają rożne dyscypliny sportowe. Podczas kolonii w Darłowie poznali i pokochali nową dyscyplinę – wspinaczkę skałkową. Z inicjatywy dzieci wziął się pomysł i cały program turnusu w Wiśle, opartego na elementach tej właśnie dyscypliny. Wspólne wspinanie wzmocni w dzieciach takie umiejętności, jak panowanie nad sobą w sytuacjach trudnych, przełamywanie własnych lęków, koncentracja uwagi, a także pozwoli na  budowanie relacji opartych na zaufaniu.
23 września – 4 października 2019 r.