Ogłaszamy zwycięzców konkursu na najlepsze pomysły na kolonie!

15 marca 2019

Wybraliśmy trzy inicjatywy, które realizowane będą na wakacyjnych Turnusach Uśmiechu w Wiśle.

Na kolonie letnie w 2019 roku zapraszamy następujące organizacje, które przedstawiły najciekawsze pomysły na połączenie wypoczynku z integracją społeczną i rozwijaniem talentów dzieci. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zgłoszone pomysły.

 

Fundacja Ocalenie, Warszawa
„Dziewczyńskie Wakacje”

Integracja dziewczynek różnych narodowości - dziewczynek z rodzin uchodźczych z ich polskimi rówieśniczkami, koleżankami ze szkoły. Autorzy pomysłu chcą stworzyć przestrzeń, w której dziewczynki mogą dobrze się poznać i nawiązać relacje, które przetrwają po turnusie. Wspólne wakacje wypełnione wycieczkami i warsztatami edukacyjnymi wzmocnią pewność siebie, asertywność i odwagę dziewczynek. Przez cały pobyt dzieci razem będą szlifować język polski i poznawać region Polski wcześniej im nieznany.

22 lipca - 2 sierpnia 2019 r.

 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin

„Wakacje z Przygodą”

Program edukacyjny opierający się na zespołowym doświadczaniu „przygód”, które nie tylko integrują i uczą współpracy, ale przede wszystkim pozwalają doświadczyć dzieciom tego, że uczenie się może być bardzo angażujące i pozwala robić coś dla innych. Dzieci przeżyją razem przygodę artystyczną, turystyczną, pionierską, survivalową, sportową, przygodę ze zdrowiem, kulinarną, a nawet historyczną.

3-14 sierpnia 2019 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach

„Więcej nas łączy niż różni, czyli koalicja dzieci z różnych terenów w sporcie i kulturze regionu”

Na koloniach dzieci z Gminy Zbrosławice będą chodziły po górach, będą uczyły się dbać o swoje zdrowie, ale też będą rozwijać swoje talenty artystyczne i integrować się z mieszkańcami Wisły i okolic. W Istebnej dzieci wezmą udział w warsztatach folklorystycznych z zespołem regionalnym „Mała Istebna” , dzięki czemu poznają kulturę i tradycję regionu. Nasi goście zorganizują też dzień sportu na boisku w centrum Wisły.

16 sierpnia - 27 sierpnia 2019 r.