Eko będziemy - nie zginiemy!

17 października 2019

Prawie 1700 kg makulatury zebrały dzieci ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach.

Zbiórka odbywała się w ramach dobrowolnego konkursu, który trwał dwa i pół miesiąca. Klasy, które zebrały najwięcej makulatury, otrzymały w nagrodę nowe stoliki szkolne, dzięki którym nauka będzie przebiegać w bardziej komfortowych warunkach. Dzieci tak zaangażowały się w akcję, że po zakończeniu konkursu zebrały dodatkowo ponad 500 kg! Nauczyciele, którzy koordynowali zbiórkę stwierdzili, że nigdy nie widzieli takiej ilości makulatury.

 

 

Efekty zbiórki udało się sprzedać za 1880 zł. Na zajęciach podsumowujących projekt, wolontariusze ING rozmawiali z dziećmi na temat wpływu recyklingu na środowisko, budżet domowy czy szkolny. Wspólnie zastanawiano się także, na co przeznaczyć pozyskane ze zbiórki środki. W szkole bowiem do wymiany nadawała się większość stolików i krzeseł, a i świetlicy przydałoby się odświeżenie.

 

 

Cieszy fakt, że pomimo zakończenia projektu, szkoła nadal zachęca dzieci do zbierania makulatury w ramach wewnętrznych działań z edukacji ekologicznej. Wolontariusze ING zaszczepili u najmłodszych ducha ekologii i mamy nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości.