Wystartował konkurs na turnusy terapeutyczne

2 listopada 2018

Trwa konkurs na bezpłatne 12-dniowe turnusy terapeutyczne w Wiśle. Swoje pomysły można zgłaszać do 20 listopada do godz. 12.00

Fundacja ING Dzieciom od trzynastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Trwający obecnie nabór dotyczy turnusów terapeutycznych. Do godz. 12.00, 20 listopada 2018 r. szkoły i organizacje pozarządowe, prowadzące codzienne zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, mogą wziąć udział w konkursie na pomysły na 12-dniowe bezpłatne turnusy terapeutyczne. Ważne, aby dzieci poznawały świat, uczyły się nowych rzeczy, nabierały nowych umiejętności.


Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego. Koszt turnusu pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znaleźć można na naszej stronie internetowej: https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-terapeutyczny. Zachęcamy do udziału w konkursie!