Konkurs na turnusy terapeutyczne

2 marca 2020

Ruszył konkurs na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu. Do wygrania są cztery turnuy - 12-dniowe pobyty dla grupy do 50 osób w ośrodku fundacji w Wiśle. Na Państwa pomysły czekamy do 24 marca 2020 r.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioskodawcą mogą być tylko placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, w szczególności szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze, fundacje i stowarzyszenia prowadzące ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie.

Wnioskodawcą nie może być jednostka, szkoła ani organizacja, która uczestniczyła w Turnusach organizowanych przez Fundację ING Dzieciom w latach 2017 –2019 i/lub została zakwalifikowana do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2020.

Wnioskodawcą nie może być organizacja prowadząca działalność polityczną, związkową czy wyznaniową.

Termin składania wniosku upływa 24 marca 2020 r. o godz. 12:00 (w południe).

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie konkursu.