Konkurs na zimowiska 2022 w Fundacji ING Dzieciom

22 września 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie na zimowe Turnusy Uśmiechu. Do wygrania są trzy turnusy - 12-dniowe pobyty dla grupy w ośrodku Fundacji w Wiśle. Na Państwa pomysły czekamy do 08 października 2021 r.

Zapraszamy organizacje do zgłaszania swoich pomysłów na zimowe Turnusy Uśmiechu. Czekamy na propozycje zimowisk, które mają na celu kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci, budują ich samodzielność oraz rozwijają aktywność ruchową. Zwycięskie turnusy zostaną zrealizowane na koszt Fundacji ING Dzieciom. Jedynym kosztem po stronie zwycięskich organizacji będzie zapewnienie kadry wychowawczej i kierownika wypoczynku.

Do wygrania są 3 turnusy w styczniu i lutym przyszłego roku.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioskodawcą mogą być organizacje pozarządowe, samorządowe placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, domy dziecka, które nie gościły na Turnusach Uśmiechu w ciągu ostatnich trzech lat.

Termin składania wniosków upływa 08. października 2021 r. o godz. 12:00 (w południe).

Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie konkursu