ZIMOWISKO 2022 z Fundacją ING Dzieciom

 

 

 

Wyniki konkursu


Na zimowiska zapraszamy następujące organizacje:
 

 • Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego Mąchocice- Scholasteria /Masłów
  17.01 - 28.01   
   
 • Szkoła Podstawowa im. M.Kopernika Cieksyn
  31.01 - 11.02           
   
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW Katowice
  14.02 - 25.02            

  Gratulujemy!

Czym jest konkurs na Turnus Uśmiechu
w Fundacji ING Dzieciom?

 

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe zimowiska
dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Turnusy Uśmiechu mają:

 

 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności społecznych oraz kształtować właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży
 • wpływać na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży
 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży
 • promować aktywność społeczną dzieci i młodzieży oraz kadry wychowawczej

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział grupy dzieci i młodzieży, w wieku od 8 do 16 lat, wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w dwunastodniowym zimowisku i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Wyjazd na narty lub snowboard zrealizowany może być wyłącznie we własnym zakresie finansowym i organizacyjnym jednostki składającej wniosek konkursowy.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

 • od 17 stycznia do 28 stycznia 2022 r.
 • od 31 stycznia do 11 lutego 2022 r.
 • od 14 lutego do 25 lutego 2022 r.

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12. 

 

ZŁÓŻ WNIOSEK KONKURSOWY

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego
działające w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży
lub opiekujące się stałą grupą dzieci,
które w latach 2019 – 2021 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle.

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia
prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk niezamożnych

Jednostki samorządu terytorialnego

Ośrodki pomocy społecznej, szkoły, szpitale, domy dziecka
prowadzące świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą
ze środowisk niezamożnych

Terminy

08października
Godz. 12:00
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
22października
2021
Publikacja wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Cele statutowe wnioskodawcy są zgodne
  z celami statutowymi Fundacji ING Dzieciom
 • Drogą elektroniczną złożą w terminie wniosek zgodny z regulaminem konkursu

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia zimowiska dla dzieci i młodzieży
organizowanego w ramach programu "Turnusy Uśmiechu".

Organizacja wnioskująca musi zapewnić udział swojej kadry wychowawczej i kierownika zimowiska oraz pokryć koszty ich wynagrodzenia. 

Dokumenty

 

Załączone wzory dokumentów obowiązują w trakcie trwania konkursu.

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry wychowawczej wnioskodawcy
 • Zaangażowanie uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność
  do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu
  jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, pdf. 
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Pomysł na zimowisko opisany we wniosku powinien zawierać:

 

 • dane wnioskodawcy
 • charakterystykę wnioskodawcy
 • preferowany termin organizacji turnusu
 • statut wnioskodawcy
 • opis grupy uczestników turnusu
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • Na Turnusy Uśmiechu Fundacji ING Dzieciom przyjechało już ponad 12.000 dzieci. 
 • Dotychczas zrealizowaliśmy 258 turnusów.