Konkurs na kolonie letnie w 2020 r.

3 lutego 2020

Ruszył konkurs na kolonie letnie w 2020 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie na kolonijne Turnusy Uśmiechu. Do wygrania są cztery turnusy - 12-dniowe pobyty dla grupy do 50 osób w ośrodku fundacji w Wiśle.

Na Państwa pomysły czekamy do 25 lutego 2020 r.

Kolonijne Turnusy Uśmiechu skierowane są do organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) oraz jednostek samorządu terytorialnego, które realizują działania w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekują się stałą grupą dzieci (w szczególności świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych).

W trakcie kolonii i zimowisk, pod opieką wykwalifikowanej kadry, dzieci uczą się samodzielności, przyswajają zasady i normy współżycia i współpracy w grupie w nowym środowisku.

Fundacja ING Dzieciom od piętnastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Celem konkursu jest realizacja najciekawszych pomysłów na kolonie dla dzieci ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Fundacja oferuje miejsce, przejazd grupy i pokrywa koszty całego pobytu. Wnioskujący zgłasza swój pomysł oraz zobowiązuje się do jego realizacji. Zorganizowanie grupy (od 40 do 50 osób) oraz zapewnienie kadry opiekunów i wychowawców należy do wnioskującego.

Szczegółowe informacje (terminy turnusów, warunki udziału) oraz wniosek konkursowy znajdują się na stronie konkursu -> TUTAJ