Zmiany w Fundacji ING Dzieciom

29 lipca 2021

Informujemy, że od 1 sierpnia zmienia się skład Zarządu Fundacji ING Dzieciom.

Już od 30 lat Fundacja ING Dzieciom realizuje misję społeczną, wspierając rozwój, edukację i samodzielność dzieci i młodzieży. Te działania możliwe są dzięki zaangażowaniu wspaniałych ludzi, którzy dzień po dniu pamiętają o misji powierzonej przez ING Bank Śląski.

Z końcem lipca pięcioletnią kadencję kończy Agata Tomaszewska, dotychczasowa Prezeska Zarządu. Agata w swojej pracy kierowała się przede wszystkim potrzebami dzieci, dbając o ich godność i podmiotowość. Z Fundacją żegna się także Krzysztof Stecz, związany z Fundacją przez 16 lat, zaangażowany w wiele jej działań.

Jednocześnie miło nam poinformować że z dniem 1 sierpnia br. Joanna Dymna-Oszek, obejmie funkcję Prezes Zarządu w nowej, pięcioletniej kadencji. Joanna od 2017 roku zasiadała w Radzie Fundacji, od lat angażuje się w działania społeczne oraz poświęcone edukacji finansowej i ekologicznej. Joanna będzie łączyć tę funkcję z dotychczasowym stanowiskiem Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego. W skład Zarządu nowej kadencji została powołana również Aleksandra Gąsiorowska-Mahmoudi, Area Lead – Performance and Reward w Centrum Eksperckim – HR oraz Joanna Ostenda, Manager Zespołu Obsługi Banku w Departamencie Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Banku, która pełni funkcję Członka Zarządu Fundacji od 2018 roku.  

Agato, Krzysztofie, dziękuję za wieloletnią pracę na rzecz Fundacji ING Dzieciom, zaangażowanie i energię, którą włożyliście w jej rozwój. Zostawiacie Fundację w bardzo dobrej kondycji. Wnieśliście swój indywidualny wkład w działania Fundacji, która w tym roku świętuje swoje 30-lecie. Życzę Wam pomyślności i sukcesów w realizacji Waszych kolejnych planów i wyzwań. Jednocześnie jestem przekonana, że nowy Zarząd będzie z entuzjazmem pracować na rzecz Fundacji i jej beneficjentów, dalej rozwijać jej programy, a przede wszystkim wyrównywać szanse dzieci na ich drodze do samodzielności i dorosłości – powiedziała Maja Chabińska–Rossakowska, Przewodnicząca Rady Fundacji ING Dzieciom.  

Kurs działań Fundacji ING Dzieciom od lat pozostaje bez zmian. Dobro dziecka jest nadrzędną wartością naszej Fundacji. Naszą misję realizujemy poprzez Turnusy Uśmiechu, Pracowniczy Wolontariat ING, edukację włączającą i program Pomarańczowa Siła oraz upowszechnianie czytelnictwa i biblioterapię dla dzieci. W trosce o dzieci dziś i kolejne pokolenia, dbamy o środowisko naturalne.