Wystartował konkurs na turnusy edukacyjne!

16 kwietnia 2019

Do 7 maja 2019 r. do godz. 12:00 szkoły podstawowe i placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych, mogą wziąć udział w konkursie na pomysły na bezpłatne 12-dniowe turnusy edukacyjne.

Fundacja ING Dzieciom od trzynastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Trwający obecnie nabór dotyczy turnusów edukacyjnych, inaczej zwanych zielonymi szkołami. Ważne, aby dzieci poznawały świat, uczyły się nowych rzeczy, nabierały nowych umiejętności.

Nagrodą w konkursie jest udział  50-cio osobowej grupy uczniów wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą w bezpłatnym 12-dniowym turnusie edukacyjnym i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Koszt turnusu pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

  • od 21 października do 1 listopada 2019 r.
  • od 4 listopada do 15 listopada 2019 r.
  • od 18 listopada do 29 listopada 2019 r.
  • od 2 grudnia do 13 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znaleźć można na naszej stronie internetowej: https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-edukacyjny.

Zachęcamy do udziału w konkursie!