Wyniki konkursu na turnusy edukacyjne

22 listopada 2019

Ogłaszamy wyniki konkursu na edukacyjne Turnusy Uśmiechu

Na turnusy edukacyjne w 2020 roku zapraszamy następujące szkoły, które przedstawiły najciekawsze pomysły na zielone szkoły. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przysłane wnioski.

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu, woj. lubuskie
„Znad Obry do Wisły – wylogowani do życia”
Program stwarza dzieciom wiele okazji do twórczego, samodzielnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ze świadomym wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Uczniowie będą pracować w grupach metodą projektu. Zajmą się też planowaniem, biorąc odpowiedzialność za proces swojego kształcenia.
24 lutego – 6 marca 2020 r.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie, woj. kujawsko-pomorskie
„Bądźmy jak starożytni Ateńczycy – kalokagatia współcześnie”
Osią turnusu jest tytułowa KALOKAGATIA, czyli pojęcie zaczerpnięte od starożytnych Ateńczyków, które znaczy „człowiek piękny i dobry”. Organizatorzy turnusu poprowadzą zajęcia edukacyjne, dotyczące takich wartości jak szacunek, przyjaźń, samodyscyplina, odpowiedzialność.
9 - 20 marca 2020 r.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Zębowicach, woj. opolskie
„Jak Karolinka w Wiśle Janicka szukała?” – poszukiwania charakterystycznych cech przyrody, tradycji, kultury i sztuki wiślańskiej jako inspiracji dla rozwoju zainteresowań i wiedzy uczniów.
23 marca – 3 kwietnia 2020 r.