Wsparliśmy kolejne organizacje

13 maja 2020

Zarząd Fundacji ING Dzieciom zdecydował o przekazaniu kolejnych środków na wsparcie działań edukacyjnych.

Lista wszystkich organizacji, które uzyskały granty znajduje się na stronie Programu Grantowego „Wsparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii”.

https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/program-grantowy-2020