Jesteśmy członkiem Forum Darczyńców

23 maja 2018

Miło nam poinformować, że nasza fundacja została członkiem Forum Darczyńców w Polsce. Forum Darczyńców zrzesza fundacje i stowarzyszenia, wspierające inne podmioty oraz osoby indywidualne.

Forum powstało w 2004 roku, by upowszechniać zasady i dobre praktyki filantropii instytucjonalnej. Poprzez badania, szkolenia i konferencje, dba o wymianę wiedzy między organizacjami i inspiruje je do dalszego rozwoju. To z inicjatywy Forum Darczyńców trzy lata temu fundacje korporacyjne samodzielnie przygotowały i wdrożyły w swoich organizacjach wspólne standardy działania. W trosce o jak najlepsze warunki dla organizacji pozarządowych, Forum Darczyńców prowadzi także działalność rzeczniczą: monitoruje prawo, konsultuje projekty zmian i zgłasza własne propozycje.

Strona Forum Darczyńców: http://www.forumdarczyncow.pl.