Edukacyjne Turnusy Uśmiechu – konkurs rozstrzygnięty

28 maja 2018

Wyłoniliśmy cztery szkoły podstawowe – zwycięzców konkursu na edukacyjne turnusy w Wiśle.

Projekty zgłoszone do konkursu w znacznej mierze nastawione były na wzrost wiedzy przedmiotowej poprzez zastosowanie nowych metod pracy z uczniem, rozwijanie umiejętności językowych oraz podnoszenie świadomości dziedzictwa kulturowego. Ważnem elementem projektów był również rozwój kompetencji społecznych, integracja rówieśnicza oraz usamodzielnianie w różnych sferach życia.

Edukacyjne Turnusy Uśmiechu zrealizowane zostaną dla uczniów z integracyjnej szkoły podstawowej oraz trzech publicznych szkół podstawowych.

Zwycięzcom gratulujemy!

06.10 – 19.10.2018 r. – Szkoła Podstawowa w DąbrowicyOddaj dobry skok w przyszłość (Podniesienie jakości kształcenia poprzez zorganizowanie edukacji w warunkach sprzyjających „uczeniu się przez doświadczanie”, poszerzenie horyzontów poznawczych i rozwojowych.)

20.10 – 02.11.2018 r. – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w BuczuCztery strony świata (Program językowo-kulturalny z udziałem wolontariuszy z różnych krajów, integracja rówieśnicza, budowanie pozytywnej samooceny i pewności siebie, diagnoza predyspozycji i orientacji zawodowej.)

03.11 – 16.11.2018 r. – Szkoła Podstawowa w BrzezinkachGórale świętokrzyscy przybywają do Wisły (Podniesienie świadomości szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego poprzez pokazanie podobieństw i różnic w wybranych sferach między Górami Świętokrzyskimi a Beskidami.)

01.12 – 14.12.2018 r. – Integracyjna Szkoła Podstawowa Nr 67 im. Janusza Korczaka w ŁodziZ uśmiechem poznajemy Beskid Śląski (Poznanie bogactwa kulturowego i krajobrazowego regionu, powiększenie kompetencji społecznych oraz ukierunkowanie zachowań agresywnych na pracę twórczą.)

 

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w konkursie szkołom za zaangażowanie w przygotowanie projektów, życzymy sukcesów w pracy edukacyjnej oraz kolejnych konkursach.