OD DESKI DO DESKI - konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału!

O konkursie
 

Książka to świat zamknięty między okładkami. Bliskie i dalekie relacje z ludźmi, codzienność, spotkanie z przyrodą, podróże – możemy je zamienić w treść i obraz, umieścić między okładkami i stworzyć materialną rzecz – książkę. Czy zastanawialiście się kiedyś jak powstaje książka? Zalążek historii rozwija się i rośnie w umyśle autora. Po jakimś czasie dołączają obrazy, to ilustrator wplata w opowieść swoją wizję, nadając formę temu co dotąd tylko wyobrażone. Ale to nie wszystko. A co z okładką? Dlaczego po niektóre książki sięgamy z radością i ciekawością, a po przeczytaniu ustawiamy z dumą na regałach? I co to znaczy, że książka jest pięknie wydana? 

Zapraszamy Was na konkurs „OD DESKI DO DESKI”. Spróbujcie swoich sił w tworzeniu własnej książki. 
Konkursowi towarzyszy otwarty dla wszystkich chętnych warsztat z Joanną Czaplewską, ilustratorką naszej najnowszej książki „Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli” i Joanną Porębską, ekspertką od papieru, która zadbała o to, żeby papier użyty do książki był piękny, a jednocześnie dobry dla naszej planety. Na warsztacie zdobędziecie praktyczną wiedzę potrzebną do wykonania zadania. Będzie też okazja do zadania pytań naszym ekspertkom. 
 

Fundacja ING Dzieciom i Fundacja Sztuki Polskiej ING zapraszają dzieci i młodzież do konkursu!

Przedmiot Konkursu

 

Przedmiotem Konkursu jest własnoręczne stworzenie przez Uczestników makiety książki. Format i liczba stron są dowolne. Najważniejsze, żeby praca była autorska, bez udziału osób trzecich. Nie drukujcie i nie laminujcie prac. Chcemy, żeby widać w nich było rzemieślniczy kunszt Uczestników.
Każdy Uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę konkursową.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych:
 

  • I grupa wiekowa - od 7 do 10 lat;
  • II grupa wiekowa - od 11 do 14 lat.

Terminy

30    CZERWCA 2021 
   
Termin nadsyłania
prac
31 LIPCA 2021
Ogłoszenie wyników

Warunki uczestnictwa w Konkursie

  • odręczne wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego przez rodzica / opiekuna prawnego 
  • dostarczenie pracy w dowolnym formacie i o dowolnej liczbie stron oraz formularza zgłoszeniowego do 30 czerwca (decyduje data wypływu do Fundacji ING Dzieciom)

Nagrody

 

Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane materiały plastyczne i książki o wartości: : 

 
  • za I miejsce - 300 zł
  • za II miejsce - 200 zł
  • za III miejsce - 100 zł​

Zgłoszenia do Konkursu

 

Przed wysłaniem pracy i formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać wraz z pracą konkursową na adres:

Fundacja ING Dzieciom, ul. 11 Listopada 12, 43-460 Wisła,

z dopiskiem „OD DESKI DO DESKI”

do 30 czerwca 2021 roku (decyduje data wpływu).
Uczestnik przesyła pracę z formularzem zgłoszeniowym na własny koszt.
Prace, które wpłyną po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.