Nasza Fundacja na Open Eyes Economy Summit 2022 w Krakowie

23 listopada 2022

Hasłem tegorocznego kongresu było poszukiwanie wiarygodności!

 

W pomarańczowej strefie, przygotowanej przez ING Bank Śląski, uczestnicy kongresu mogli porozmawiać z ekspertami z naszej Fundacji na tematy dotyczące programu Wolontariat ING, edukacji finansowej i kompetencji przyszłości, edukacji klimatycznej, biblioterapii oraz wyrównywania szans poprzez sport.

Uczestniczyliśmy również w popołudniowej sesji specjalnej pt. „Biznes dla edukacji, czy edukacja dla biznesu? (Nie)odkryty potencjał przeciwdziałający wykluczeniom społecznym”.