Zgłoś swój pomysł na Turnus Uśmiechu!

4 września 2017

4 września ruszył nabór wniosków na Turnusy Uśmiechu w Wiśle.

Od 4 września do 2 października Fundacja ING Dzieciom przyjmuje wnioski od szkół i organizacji pozarządowych na dwutygodniowe turnusy edukacyjne dla grup zorganizowanych do 50 osób. Turnusy odbędą się w Wiśle w ośrodku fundacji. Zgodnie z misją fundacji, zaproponowane w konkursie turnusy mają być skierowane do dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Zaplanowane na turnusie działania powinny służyć poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności ruchowych i usamodzielnianiu się dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu wśród nich właściwych postaw społecznych, a także promować aktywność społeczną uczniów i nauczycieli. W konkursie przewidziano cztery dwutygodniowe turnusy, które odbędą się w listopadzie, grudniu 2017 r. oraz w lutym i marcu 2018 r.

Wszystkie szczegóły zawarte są w Regulaminie konkursu na podstronie Programu „Turnusy Uśmiechu”.

Zachęcamy też do zapoznania się z prostą instrukcją o tym, jak przygotować wniosek i turnus.