Wyniki konkursu na zimowiska

26 października 2018

Ogłoszenie zwycięzców konkursu na zimowiska 2019

Na zimowiska w 2019 roku zapraszamy następujące organizacje, które przedstawiły najciekawsze pomysły na połączenie wypoczynku i edukacji oraz promujące aktywność i postawy prospołeczne wśród dzieci. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przysłane wnioski.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
„Czyste chmury, piękne góry” – program turnusu łączy edukację ekologiczną z zajęciami teatralnymi. Punktem kulminacyjnym będzie wystawienie przez dzieci spektaklu pt. „Smok – Smog”. 
14-25 stycznia 2019 r.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali
„Woda – źródło życia i zdrowia” – połączenie wypoczynku z nauką obserwacji. Woda to temat przewodni, wokół którego będą toczyć się zabawy i dyskusje o tym, jak najlepiej można dbać o zasoby naturalne.
28 stycznia - 8 lutego 2019 r.
 
Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej
„Beskid i Borana szukają pomocy! Do Wisły przybędzie kto dzielny i ochoczy” – uczestnicy zimowiska poznają Króla Beskida i Królową Boranę na przedstawieniu, które odegrają dla nich wychowawcy. Następnie dzieci będą szukać skarbu. Każdego dnia rano na parapecie za oknem będzie czekał jeden list ze specjalnym zadaniem...
11 - 22 lutego 2019 r.