Rosnę, bo chcę... Pomagam, bo chcę!

18 kwietnia 2024

W ramach konferencji ING Banku Śląskiego „Rosnę, bo chcę” mieliśmy okazję zainspirować i zachęcić pracowników ING do podejmowania działań wolontariackich oraz do zaangażowania społecznego w programy na rzecz dzieci i młodzieży.

 
W obszarze społecznym w naszym imieniu wystąpiła Joanna Dymna-Oszek i Joanna Warmuz.
Z przyjemnością wysłuchaliśmy również innych prelegentów z ING, a także ekspertów zewnętrznych.
Dziękujemy obszarowi HR 🧡 za zaproszenie do tworzenia tej ważnej inicjatywy rozwoju umiejętności przyszłości pracowników ING.