Ogłaszamy nową edycję Programu "Pomarańczowa Siła"

8 stycznia 2024

Pomarańczowa Siła to program Fundacji ING Dzieciom, który wspiera aktywność sportową dzieci z niepełnosprawnościami. Program istnieje dzięki zaangażowaniu pracowników ING w coroczny bieg masowy Biegnij Warszawo i marsz charytatywny Maszeruję – Kibicuję. Wybrane organizacje otrzymują wsparcie wolontariuszy ING oraz grant na realizację swoich wydarzeń w wysokości 10.000 zł.

 

Fot. Miłosz Nycz

Program powstał, aby wyrównywać szanse dzieci z niepełnosprawnościami oraz rozwijać potencjał dzieci w obszarze sportu, a także zwiększać świadomość społeczną na temat potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz promowania pozytywnego obrazu osób z różnymi umiejętnościami. 

Za każdego pracownika ING uczestniczącego w Biegnij Warszawo i Maszeruję-Kibicuję, ING Bank Śląski przelewa na konto fundacji środki. Dzięki zaangażowaniu pracowników ING tym roku fundacja otrzymała 120 350 zł. Wybiegane i wychodzone środki zostaną przeznaczone na wsparcie aż 12 organizacji. 

 

 Fot. Miłosz Nycz

Cieszymy się, że po raz kolejny możemy wesprzeć organizację wydarzeń i aktywności sportowych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami w całej Polsce. To ważne, aby uczyć je wiary we własne możliwości i stwarzać przestrzeń do integracji z rówieśnikami – mówi Joanna Dymna-Oszek, Prezes Fundacji ING Dzieciom.

 

W Programie Pomarańczowa Siła mogą wziąć udział szkoły publiczne, w tym szkoły specjalne, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz organizacje pozarządowe.

Granty przyznane przez Fundację ING Dzieciom można przeznaczyć m.in. na: organizację sportowych wydarzeń w plenerze, zawody i olimpiady w różnych dzidzinach, a także regularne zajęcia ruchowe. 

Na zgłoszenia czekamy do 01.03.2024 roku.

Listę uczestników Programu opublikujemy 20.03.2024 roku.

Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie. 

 

REGULAMIN

 

Formularz zgłoszeniowy