Wspólnie z ING Bankiem Śląskim podpisaliśmy Kartę Praw Dziecka w Biznesie

21 września 2023

Inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi

 

Wspólnie z ING Bankiem Śląskim podpisaliśmy Kartę Praw Dziecka w Biznesie

Karta jest inicjatywą Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowaną we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi. Ma inspirować i zachęcać biznes do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony praw dziecka w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw i uznania podmiotowości dziecka. W imieniu banku kartę podpisała Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer w ING Banku Śląskim, a ze strony fundacji Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego i Prezes Fundacji ING Dzieciom.

Działania na rzecz dzieci są na stałe wpisane w misję Fundacji ING Dzieciom. Najmłodsi są głównymi beneficjentami naszych projektów. Nie mogło nas więc zabraknąć wśród pierwszych sygnatariuszy karty - powiedziała Joanna Dymna-Oszek.

 

 

Uroczyste podpisanie karty odbyło się 20 września w Warszawie. 

Więcej informacji na stronie >