Ogłosiliśmy II edycję konkursu „Moje środowisko”

14 grudnia 2022

Do udziału w programie ponownie zaprosiliśmy pracowników ING

 

Czekamy na kolejną pulę projektów wolontariackich, które pozytywnie wpłyną na środowisko w naszych mniejszych i większych społecznościach. Pracownicy mogą zgłaszać projekty do 10 lutego 2023 roku. Wyniki ogłosimy 20 marca 2023.

 

Celem konkursu jest realizacja ekoprojektów wolontariackich, na rzecz dzieci i młodzieży, które:

- Wpływają pozytywnie na środowisko naturalne;

- Odpowiadają na ważne i aktualne potrzeby środowiskowe w lokalnej społeczności;

- Przyczyniają się do rozwiązywania problemów środowiskowych;

- Promują aktywność prośrodowiskową, zaangażowanie w ochronę środowiska, edukację klimatyczną, rozwijają świadomość społeczną, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz wśród pracowników i współpracowników ING;

- Wspierają lokalne organizacje pozarządowe i jednostki publiczne prowadzące działalność edukacyjną, wychowawczą, charytatywną, społeczną w działaniach na rzecz środowiska, w przestrzeni publicznej.