Pomagaj razem z nami

Wpłać darowiznę

Błędy walidacji formularza

Kwota:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Pełna zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Fundację ING Dzieciom (z siedzibą w Wiśle, 43-460 ul. 11 Listopada 12) na potrzeby dostarczania raz w roku e-newslettera Fundacji ING Dzieciom, zgodnie z zasadami opisanymi w Informacji Administratora Danych Osobowych, z którymi zapoznałem się w związku z przekazaniem Fundacji ING Dzieciom moich danych osobowych. Niniejsza zgoda może być odwołana w każdej chwili w sposób korespondencyjny na podstawie oświadczenia skierowanego na adres siedziby Fundacji ING Dzieciom, na podstawie oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zgoda@ingdzieciom.pl lub w inny uzgodniony sposób.

Wpłacam

Misją Fundacji ING Dzieciom jest pomaganie dzieciom być o krok do przodu. Każdego roku Fundacja wspiera młodych ludzi w odkrywaniu własnych możliwości. Dodajemy im odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań, rozbudzamy w nich ciekawość świata. Staramy się, aby mimo różnego startu, dzieci i młodzież miały otwartą drogę na szczyt. Misję fundacji realizujemy poprzez autorskie programy społeczne.

Rozwijamy program Wolontariatu ING, angażujemy pracowników ING w różne projekty ekologiczne i edukacyjne na rzecz lokalnych społeczności w całej Polsce. Pomagamy dzieciom dotkniętym problemami społecznymi i ekonomicznymi, wspieramy aktywność fizyczną dzieci z niepełnosprawnościami. W 2022 roku aktywnie włączyliśmy się w pomoc dzieciom pokrzywdzonym wojną w Ukrainie.

Darowiznę możesz wpłacić za pośrednictwem bramki płatniczej imoje. W ramach imoje masz do dyspozycji szybkie przelewy online, BLIKA oraz karty płatnicze.