Pomarańczowa Siła 2024

 

Pomarańczowa Siła to program Fundacji ING Dzieciom, który wspiera aktywność sportową dzieci z niepełnosprawnościami. Istnieje dzięki zaangażowaniu pracowników ING w coroczny bieg masowy Biegnij Warszawo. Za każdego biegacza - pracownika ING - ING Bank Śląski przelewa na konto fundacji środki.

W tym roku uzyskane środki fundacja przeznaczy na wsparcie aż 12 organizacji. Dzięki tej współpracy dzieci w całej Polsce wezmą udział w zawodach, biegach i olimpiadach, a także w regularnych zajęciach sportowych w ciągu roku szkolnego.


W tym roku granty po 10 000 zł otrzymają:

 • Fundacja Szerpowie Nadziei z Jastrzębia-Zdroju,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Prudniku,
 • Stowarzyszenie Słoneczni z Płocka,
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, oddział Śląsk,
 • Fundacja Tośka i Przyjaciele z Gliwic,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Bliżej Nas” z Tychów,
 • Fundacja Sprawne Wspinanie z Krakowa,
 • Lubelskie Stowarzyszenie Sportowe "Sprawni Razem" w Zamościu,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach,
 • Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat z Łodzi,
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka z Poznania.