Więcej o nagrodzie

 

W ramach turnusu zapewniamy:

  • zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 i 5-cio osobowych,
  • 5 posiłków dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja),
  • wycieczkę autokarową zaproponowaną we wniosku konkursowym do wyboru (np. Pętla Beskidzka, Trójwieś Beskidzka, Bielsko-Żar-Żywiec, Cieszyn, Pszczyna),
  • wycieczki górskie z przewodnikiem do wyboru (np. Stożek, Szyndzielnia-Klimczok),
  • inhalacyjne seanse w grocie solnej znajdującej się na terenie obiektu, pod opieką wychowawcy,
  • wyjścia i wyjazdy edukacyjne zaproponowane we wniosku konkursowym do wyboru (np. Muzeum Beskidzkie w Wiśle, "Śladami Małysza”, Chlebowa Chata w Górkach, Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu, Galerie Sztuki Ludowej w Istebnej i Koniakowie, ścieżka edukacyjna w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej,  Muzeum Śląskie w Katowicach, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego w Zabrzu),
  • wyjazdy na basen,
  • przewóz na terenie Polski: przewóz dzieci na turnus i z powrotem oraz transport w trakcie trwania turnusu.

Do dyspozycji kadry pedagogiczno-wychowawczej w celu prowadzenia planowych zajęć edukacyjnych oraz wychowawczych udostępniamy dwie sale lekcyjne z pełnym wyposażeniem, małą świetlicę oraz salkę gimnastyczną.

W ośrodku istnieje możliwość przeprowadzenia przez kadrę gier i zabaw świetlicowych, projekcji filmów, zorganizowania dyskotek i karaoke.

W centrum Wisły, gdzie znajdują się park, plac zabaw, boiska wielofunkcyjne, można przeprowadzić zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Zabrania się przywożenia jakichkolwiek zwierząt do ośrodka.

Uwaga:

Zajęcia edukacyjne i wychowawcze w ośrodku oraz zajęcia w plenerze, prowadzone przez Waszych nauczycieli i wychowawców, odbywają się w godzinach wolnych od wycieczek i wyjazdów.

W czasie trwania Turnusu Uśmiechu ośrodek wykorzystywany jest wyłącznie przez uczestników turnusu.

Po zaakceptowaniu wniosku, ostateczny program turnusu ustalają wspólnie koordynator turnusu po stronie wnioskodawcy i koordynator z ramienia Fundacji ING Dzieciom.

Zdjęcia ośrodka

Film