Edukacyjne Turnusy Uśmiechu

Bezpłatne 12-dniowe pobyty w Wiśle dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych

Ogłaszamy wyniki konkursu na 12-dniowy Turnus Uśmiechu w całości ufundowany przez Fundację ING Dzieciom.

 

I TERMIN 28.02-11.03.2022 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Siemiatyczach
 
II TERMIN 14.03-25.03.2022 Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
 
III TERMIN 29.03-08.04.2022 Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do Wisły!

 

 

Czym są Turnusy Uśmiechu? 

Turnusy Uśmiechu to czas i przestrzeń do realizacji marzeń o lepszej edukacji, bez barier, w przyrodzie, w przyjaznej atmosferze. Miejsce, jakie tworzymy dla naszych gości, jest też miejscem bez zmartwień o sprawy prozaiczne, logistyczne, finansowe. 

Każdy Turnus Uśmiechu ma swój program - stworzony przez kadrę, bez ingerencji Fundacji.
Program ten można, a nawet trzeba modyfikować, jeśli jest taka potrzeba. Turnus Uśmiechu jest więc wymarzonym miejscem na eksperymenty, odważne i nieszablonowe działania nauczycieli oraz wychowawców.

 

 

Koszt całego pobytu i przejazdu grupy, jak i koordynacja zaplanowanych atrakcji, leżą po stronie Fundacji ING Dzieciom. Dzięki temu kadra może całkowicie skupić się na dzieciach, całą swoją energię poświęcić realizacji programu, mieć czas na bycie z dziećmi i podążanie za ich potrzebami i pomysłami. 

W tym roku przygotowaliśmy dla Was pomoc przy organizacji Waszego wyjazdu. 

Podręcznik ""Turnusy Uśmiechu”, czyli jak z sukcesem wymyślić, przygotować i zorganizować rozwijające wyjazdy dla dzieci" ułatwia przejście przez wszystkie etapy konkursu, od stworzenia ciekawego pomysłu, wyznaczanie celów, a także planowanie najdrobniejszych szczegółów wyjątkowego i rozwijającego wyjazdu. Zachęcamy do lektury!

Cel konkursu

 • przyczyniać się do poszerzania wiedzy przedmiotowej - w szczególności językowej, matematycznej, historycznej, przyrodniczej i geograficznej, dzieci i młodzieży,
 • przyczyniać się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży,
 • wpływać na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży
  oraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw społecznych,
 • promować aktywność społeczną uczniów i nauczycieli.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest udział grupy (uczniowie wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą) w bezpłatnym 12-dniowym turnusie edukacyjnym i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Liczba dzieci na turnusie jest zależna od warunków epidemiologicznych. 

Turnusy realizowane są w następujących terminach:

 • od 28 lutego   2022 r. do 11 marca  2022 r.,
 • od 14 marca   2022 r. do 25 marca  2022 r.,
 • od 28 marca  2022 r. do 8 kwietnia 2022 r

Pobyt w ramach programu "Turnusy Uśmiechu" odbędzie się w naszym ośrodku w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.

Dowiedz się więcej

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Samorządowe placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe,
działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i zespołów szkół, które w latach 2019 – 2021 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle i/lub nie zostały zakwalifikowane do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2022.

Placówki edukacyjne

W szczególności publiczne szkoły podstawowe,
zespoły szkolno-przedszkolne, zespoły szkół

Organizacje pozarządowe

Fundacje i stowarzyszenia
prowadzące szkoły podstawowe i zespoły szkół

Terminy

20grudnia 2021
godz. 12.00
Ostatni dzień
nadsyłania wniosków
05stycznia 2022
Publikacja wyników konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Cele statutowe wnioskodawcy zgodne z celami statutowymi Fundacji ING Dzieciom

Zasady udziału w konkursie

 

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursie muszą złożyć wniosek
w wyznaczonym terminie z autorskim projektem przeprowadzenia edukacyjnego turnusu dla dzieci i młodzieży,
organizowanego w ramach programu "Turnusy Uśmiechu".

Dokumenty

 

Załączone wzory dokumentów obowiązują w trakcie trwania konkursu.

Kryteria oceny wniosków

 • Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu
 • Zaangażowanie i wkład pracy kadry pedagogicznej wnioskodawcy
 • Zaangażowanie uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu
 • Innowacyjność metod pracy z daną grupą
 • Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność
  do potrzeb grupy oraz planowanych działań
 • Dobre zaplanowanie działań - na ile projekt turnusu
  jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania

Składanie wniosków

 

Zainteresowane instytucje mogą składać wnioski konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami w formacie doc, rtf, pdf, zip.
Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie formularza jest procesem czasochłonnym, więc zachęcamy do zebrania potrzebnych materiałów z wyprzedzeniem.

Wniosek radzimy przygotować wcześniej (np. w pliku .doc) i wklejać gotowy tekst do formularza online. Ze względu na problemy techniczne z łączami internetowymi, nie radzimy pisać wniosku od razu w formularzu online.

Pomysł na turnus opisany we wniosku powinien zawierać:

 

 • dane wnioskodawcy,
 • preferowane dwa terminy organizacji turnusu,
 • opis grupy uczestników turnusu, 
 • statut wnioskodawcy, 
 • szczegółowy opis planowanych działań, zmierzających
  do osiągnięcia założonego celu. 

Więcej o Turnusach Uśmiechu

 

Czy wiesz, że:

 • W Turnusach Uśmiechu co roku bierze udział kilkaset dzieci z całej Polski,
 • Turnusy Uśmiechu to trzy różne programy tematyczne.
 • Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 260 turnusów, 
 • Koordynacja i koszt Turnusów Uśmiechu należy do Fundacji ING Dzieciom.