Młodzi Przedsiębiorczy

Program edukacyjny

 

Młodzi Przedsiębiorczy

 

Program Młodzi Przedsiębiorczy to praktyczna edukacja ekonomii i przedsiębiorczości dla młodzieży szkolnej. Uczniowie poznają podstawy planowania i zarządzania oraz przekuwają swoje pomysły na konkretne działania.

O programie


Młodzi Przedsiębiorczy to program edukacyjny, w którym młodzież ma możliwość przełożyć wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości na praktyczne działania. Uczniowie dowiadują się, jak zarządzać różnymi zasobami, wspólnie badają rynek, analizują ryzyko i tworzą własne pomysły na biznes.  Poznają też wartość zaangażowania społecznego i wolontariatu pracowniczego. Przekłada się to na rozwijanie u uczniów takich umiejętności jak kreatywność, innowacyjność, zdolność do podejmowania wyzwań, planowanie oraz skuteczna i odpowiedzialna realizacja przedsięwzięć. 

Każda edycja programu trwa od jesieni do wiosny i opiera się na modułach tematycznych. Na platformie internetowej uczniowie rozwiązują zadania z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, a następnie zespołowo realizują własny projekt z pomocą nauczycieli i mentorów, z którymi kontaktują się poprzez platformę edukacyjną. Nauczyciele zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie prowadzenia praktycznej i innowacyjnej edukacji ekonomicznej oraz doradztwa zawodowego, uczestniczą w kursie doskonalącym „Młodzi Przedsiębiorczy – Jak prowadzić edukację ekonomiczną i doradztwo zawodowe w szkole”.

Program został stworzony i jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2009 roku, a od 2017 do 2020 roku we współpracy z ING Bankiem Śląskim i Fundacją ING Dzieciom. Nasza fundacja współtworzyła nową koncepcję programu i formy edukacyjne oraz wspierała całość merytorycznie, między innymi prowadząc webinary tematyczne dla uczniów i nauczycieli.

 

Edycja 2019/2020

 

Do edycji 2019/2020 Programu zgłosiło się 90 zespołów – młodzież w wieku 14-17 lat, uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz ze szkół ponadpodstawowych, w tym branżowych.

Od listopada 2019 r. uczniowie i nauczyciele korzystali ze specjalnie przygotowanej platformy, w ramach której brali udział w webinarach z ekspertami, rozwiązywali zadania z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości oraz przeprowadzali zajęcia w oparciu o przygotowane przez ekspertów scenariusze lekcji.

Kurs został podzielony na pięć modułów. Pierwszy poświęcony był opracowaniu wstępnej koncepcji własnej firmy i określeniu warunków jakie trzeba spełnić, by odniosła ona sukces. Etap drugi był czasem na badanie rynku i konkurencji. Uczniowie przeprowadzili własne badania otoczenia biznesowego i porównali je z założeniami przyjętymi w module pierwszym. Wyciągnięte w ten sposób wnioski przydały się na kolejnym, trzecim etapie, w którym uczestnicy opracowywali strategię marketingową. Poznali rolę marketingu, budowania wizerunku i ich wpływu na postrzeganie marki. Jednym z zadań na tym etapie było także zastanowienie się, czy tworzone przez uczestników firmy są społecznie odpowiedzialne i w jaki sposób mogą być społecznie zaangażowane. Do zainteresowania się m.in. wolontariatem pracowniczym i działalnością fundacji korporacyjnych zachęcała Prezeska Zarządu Fundacji ING Dzieciom Agata Tomaszewska, która poprowadziła dla młodzieży webinarium o zaangażowaniu społecznym firm. Moduł czwarty poświęcono finansom. Organizatorzy skupili się, m.in. na takich zagadnieniach jak rentowność biznesowych przedsięwzięć, nakłady i koszty działalności oraz pozyskiwanie środków na jej rozpoczęcie. Uczniowie wykonali też analizę mocnych i słabych stron swoich przedsięwzięć oraz szans i zagrożeń z jakimi mogą się spotkać (analiza SWOT). W ostatnim, piątym module uczestnicy zastanawiali się nad swoimi talentami, ich rozwojem i wykorzystaniu w budowie własnej firmy. Określili też kluczowe cechy i kompetencje człowieka przedsiębiorczego.

Moduły tematyczne w programie:

Zakładamy firmę
Badania rynku i konkurencji
Strategia marketingowa firmy
Finanse w firmie i analiza SWOT
Zarządzanie własnymi talentami i planowanie ścieżek zawodowych

Program z wynikiem pozytywnym ukończyły 73 zespoły uczniowskie. Efekty pracy zespołów uczniowskich zostały zaprezentowane podczas wirtualnej konferencji finałowej 22 czerwca 2020 r. Na konferencji zaprezentowało się 13 zespołów, które w opinii jury, złożonego z moderatorów, koordynatorów i ekspertów, wyróżnili się solidną pracą w ciągu całego programu i innowacyjnymi pomysłami.

 

Edycja 2018/2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 w programie uczestniczyło 140 zespołów z 76 szkół. Byli to uczniowie w wieku 14-16 lat, czyli z klas 8 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz klas 1 szkół ponadpodstawowych. 

Konferencja finałowa 2019

13 czerwca 2019 r. w audytorium ING Banku Śląskiego w Katowicach zaprezentowały się następujące zespoły:

 • Browarnik Tychy - "Ślonski food truck", Zespół Szkół nr 7 w Tychach
 • Zespół Perspektywa - „LABEG” - sklep z książkami i modelarnią w jednym, Szkoła Podstawowa nr 36 w Krakowie
 • CleverArt - Produkty kreatywne i dekoracyjne, Szkoła Podstawowa w Miedniewicach
 • Przedsiębiorczy z Rzepedzi - „BieszCzadki" - ręcznie robione misie z naturalnej włóczki, Szkoła Podstawowa w Rzepedzi
 • Rusz z miejsca - Ekoroads - tworzywo do budowy ekologicznych dróg, Szkoła Podstawowa w Goleszynie
 • Drim-Tim - Disco-Bus - wynajem busów na imprezy, Szkoła Podstawowa nr 37 we Wrocławiu  
 • Kiszone żyrafy - aKisz! - ekologiczne kiszonki warzywne, Szkoła Podstawowa w Truskolasach
 • Kozaki - Fota - usługi fotograficzno-filmowe, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii
 • Przedsiębiorcze kobiety - Kawiarnia „Fitbooks”, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie
 • Business Insiders - Portal „Knowledge exchanger”, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2 w Krakowie
 • Eko Janusze - Firma "Paradise" - ręcznie robione świece zapachowe, Gimnazjum nr 32 w Łodzi
 • Spółka Wenus - „Pet Mobile Studio” - mobilny salon piękności dla zwierząt, Gimnazjum w Bedlnie

Prezentacje zespołów: spolecznosc.ingbank.pl


 

Edycja 2017/2018

 

W 2017 roku do programu zgłosiło się 130 zespołów z 66 szkół, czyli łącznie 610 uczniów. Byli to w większości uczniowie II i III klas gimnazjalnych. 15 czerwca 2018 r. odbyła się konferencja finałowa programu w siedzibie ING w Katowicach. Opisy prezentowanych projektów można przeczytać na spolecznosc.ingbank.pl. 

Wszystkie szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie programu: https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/