Młodzi Przedsiębiorczy

Program edukacyjny

 

Młodzi Przedsiębiorczy

 

Program Młodzi Przedsiębiorczy to praktyczna edukacja ekonomii i przedsiębiorczości dla młodzieży szkolnej. Uczniowie poznają podstawy planowania i zarządzania oraz przekuwają swoje pomysły na konkretne działania.

O programie


Młodzi Przedsiębiorczy to program, w którym młodzież dowiaduje się, jak zarządzać różnymi zasobami, korzystać z usług bankowych, jak oszczędzać i inwestować oraz jak dbać o prawa konsumenckie. Uczniowie poznają też wartości i korzyści z zaangażowania społecznego i wolontariatu firm. Wspólnie badają rynek, analizują ryzyko i tworzą własne pomysły na biznes. Przekłada się to na rozwijanie u uczniów takich umiejętności jak kreatywność, innowacyjność, zdolność do podejmowanie wyzwań, planowanie i skuteczną realizację przedsięwzięć. 

Każda edycja programu trwa od jesieni do wiosny i opiera się na dziewięciu modułach tematycznych. Na platformie internetowej uczniowie rozwiązują zadania z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, a następnie zespołowo realizują własny projekt z pomocą nauczycieli i mentorów. Nauczyciele zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie prowadzenia praktycznej i innowacyjnej edukacji ekonomicznej oraz doradztwa zawodowego, uczestniczą w kursie doskonalącym „Młodzi Przedsiębiorczy – Jak prowadzić edukację ekonomiczną i doradztwo zawodowe w szkole”.

Program został stworzony i jest realizowany od 10 lat przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, od listopada 2017 z zaangażowaniem ING. Fundacja ING Dzieciom jest w ramach współpracy m.in. autorem pomysłu na nową koncepcję programu i nowe formy edukacyjne oraz wspiera całość merytorycznie. Natomiast ING Bank Śląski dostarcza wiedzę i doświadczenie oraz finansowanie programu. 

W roku szkolnym 2018/2019 w programie uczestniczą 144 zespoły z 76 szkół. Zespoły tworzą uczniowie w wieku 14-16 lat, czyli z klas 8 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz klas 1 szkół ponadpodstawowych. Młodzież pracuje pod opieką swoich nauczycieli oraz mentorów, z którymi kontaktują się poprzez platformę edukacyjną. 

Moduły tematyczne w programie:

  • Sztuka budżetowania i oszczędzania
  • Usługi bankowe
  • Zakupy i prawa konsumenckie
  • Zakładamy firmę
  • Badania rynku i konkurencji
  • Strategia marketingowa firmy
  • Finanse w firmie i analiza SWOT
  • Zarządzanie własnymi talentami i planowanie ścieżek zawodowych


W 2017 roku do programu zgłosiło się 130 zespołów z 66 szkół, czyli łącznie 610 uczniów. Byli to w większości uczniowie II i III klas gimnazjalnych. 15 czerwca 2018 r. odbyła się konferencja finałowa programu w siedzibie ING w Katowicach. Opisy prezentowanych projektów można przeczytać na spolecznosc.ingbank.pl. 

Wszystkie szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie programu: https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/