KORONTANNA - konkurs plastyczny

O konkursie
 

W ciągu ostatnich trzech miesięcy nasze codzienne życie bardzo się zmieniło.
Prawie cały czas spędzamy w domach. Dom stał się miejscem nauki, zabawy i pracy.
To ogromna zmiana, która pewnie już na stałe odciśnie się na naszym trybie życia.
Jakie są wasze doświadczenia? Co się u Was wydarzyło? Czego nowego się nauczyliście?
Co jest najmilszym elementem nowego trybu życia? Na co czekacie? Za czym tęsknicie?

Narysujcie, namalujcie nam to!

Fundacja ING Dzieciom i Fundacja Sztuki Polskiej ING zapraszają dzieci do konkursu.

Przedmiot Konkursu

 

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie przez Uczestników pracy plastycznej przedstawiającej życie codzienne autora podczas ostatnich miesięcy spędzonych w domach ze względu na pandemię albo/i marzenia o przyszłości.
Każdy Uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę konkursową.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach:
 

  • I grupa wiekowa - od 5 do 7 lat;
  • II grupa wiekowa - od 8 do 11 lat;
  • III grupa wiekowa - od 12 do 14 lat.

Terminy - przedłużone

1    LIPCA 2020 
   
Termin nadsyłania
prac
14 Lipca 2020
Ogłoszenie wyników

Warunki uczestnictwa w Konkursie

  • odręczne wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego przez rodzica / opiekuna prawnego 

  •  
  • dostarczenie pracy w formacie A4 (210x297 mm) i formularza zgłoszeniowego do 17 czerwca (decyduje data wypływu)

Nagrody

 

Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane materiały plastyczne o wartości: 

 
  • za I miejsce - 300 zł
  • za II miejsce - 200 zł
  • za III miejsce - 100 zł

Zgłoszenia do Konkursu

 

Przed wysłaniem pracy i formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać wraz z pracą konkursową na adres:

Fundacja Sztuki Polskiej ING, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa,

z dopiskiem „KORONTANNA”

lub mailowo (skany pracy i formularza) na adres: fundacja@ingdzieciom.pl

do 1 lipca 2020 roku (decyduje data wpływu).
Uczestnik przesyła pracę z formularzem zgłoszeniowym na własny koszt.
Prace, które wpłyną po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.